Bijgewerkt: 21 september 2021

College Amstelveen wil regels terugdringen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-01-2010

Een speerpunt van het college van B en W van Amstelveen is het terugdringen van regels. Hiermee verbetert de gemeente de dienstverlening aan burgers en ondernemers en worden de administratieve lasten vermindert. In 2009 lag de nadruk op het vereenvoudigen en stroomlijnen van de uitvoering van de Welstandsnota en het verder toepassen van mediation.

Het college legt de volgende besluiten aan de raad voor in haar vergadering van

3 februari 2010: Het herzien van de welstandsnota en het beter leesbaar en toegankelijker maken en het samenvoegen van de welstandscommissie met de monumentencommissie dat resulteert in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Tegelijkertijd gaat het voorstel om de achterzijden van woningen welstandsvrij te maken de inspraakprocedure in. De toetsing van bouwaanvragen was al aangepast aan de welstandseisen.

Mediation is ook nog steeds succesvol. Buiten de formeel juridische procedure wordt door informeel overleg samen met alle betrokkenen gekeken naar een klantvriendelijke en efficiënte behandelwijze van het bezwaar. Vooral bij bouwaanvragen, waarbij er (meerdere) zienswijzen worden ingediend, is dit een goed middel.

Wethouder Hellendall: “Op het gebied van mediation en welstand zijn wij voorbeeldgemeente voor andere gemeenten. Wij zijn een van de eerste Nederlandse overheidsorganisaties die mediation toepassen. Wij nemen snel en persoonlijk contact op met burgers wanneer zij een afwijzing krijgen of een klacht indienen. Zo kunnen juridische conflicten worden vermeden en dat scheelt beide partijen een hoop rompslomp, ergernis en geld. Ook op het gebied van welstand zijn wij sinds kort voorbeeldgemeente.

De meeste bouwplannen gaan niet meer zoals vroeger naar een vrij anonieme commissie. Amstelveners kunnen op het raadhuis hun ideeën direct voorleggen aan een deskundige, die meedenkt. En ook de formele afhandeling daarna gaat een stuk sneller.

Ook voor ondernemers is er veel in onderzoek om te vereenvoudigen, zoals de ventvergunning, exploitatievergunning, het reclamebeleid en de evenementenvergunning. Wat nu al gerealiseerd is, is dat de gemeente zelf rechtstreeks gegevens van ondernemers bij de Kamer van Koophandel opvraagt.”

Dit jaar worden de voorstellen over de herziening van de welstandsnota afgerond. De welstandsnota wordt tevens digitaal aangeboden. Daarnaast wordt mediation ook bij andere afdelingen toegepast. Voor ondernemers start in januari de mogelijkheid om vier horecavergunningen in één keer aan te vragen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.