Bijgewerkt: 3 juli 2022

College B en W Amstelveen heroverweegt bekostiging RTVA

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-12-2019

Het College van B en W van Amstelveen stelt een heroverweging voor van de bekostiging van RTV-Amstelveen. De lokale omroep van Amstelveen is er dit jaar niet in geslaagd tot een vergaande samenwerking te komen met NH Media. 'Teleurstellend, daarom stelt het college voor de bekostiging te beperken', zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Media.

Beoogde vergaande samenwerking. De gemeenteraad kwam in december 2018 met een motie over de toekomst van de lokale omroep in Amstelveen en de randvoorwaarden voor de bekostiging. Gesteld werd dat een vergaande samenwerking met NH Media was vereist. Andere randvoorwaarden waren onder meer het continueren van de uitzendlicentie van RTVA en het maken van duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Media


Te weinig voortgang. Vanaf begin 2019 zijn onder begeleiding van de gemeente gesprekken op gang gebracht en bijeenkomsten georganiseerd om de beoogde samenwerking te verkennen. Zo legden partijen de basis voor de verdere uitwerking. 'Helaas constateren we nu dat er ondanks deze inspanningen geen vergaande samenwerking tot stand is gekomen. Er zijn onvoldoende waarborgen voor de continuïteit, het verbeteren van de kwaliteit en het bereik van de lokale omroep' -zegt Ellermeijer.

Voorwaarde. De vergaande samenwerking tussen RTVA en NH Media was een voorwaarde voor de bekostiging die de raad had gesteld in de motie. Daarom stelt het college de raad voor om vanaf 1 maart 2020 de bijdrage te verminderen met de incidentele aanvullende vergoedingen die zijn versterkt in 2018 en 2019. Vanaf 2021 wordt de bijdrage teruggeschroefd naar het richtsnoerbedrag van de Verenging van Nederlandse Gemeenten; 1,32 euro per huishouden. Daarnaast stelt het college aan de raad voor om positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media over het verlenen van de licentie aan RTVA voor de komende periode.

Volgens Amstelveenblog: 'Overigens stellen B en W de gemeenteraad voor RTV-Amstelveen met klem te verzoeken te voldoen aan de in haar statuten verplichte aftredingsroosters voor bestuur en PBO (Programmabeleid Bepalende Orgaan). Bij nieuwe benoemingen in het PBO moeten mensen komen uit nog niet vertegenwoordigde delen van de Amstelveense samenleving.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.