Bijgewerkt: 17 augustus 2022

College B en W Amstelveen invoert meerjarige subsidieregeling voor culturele instellingen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-01-2022

Het Amstelveense College van B en W heeft ingestemd met het invoeren van een meerjarige subsidiestructuur voor culturele instellingen. De nieuwe subsidieregeling moet instellingen stimuleren om te blijven vernieuwen en mogelijkheden te creëren om in te springen op nieuwe ontwikkelingen. Tijdens de subsidieperiode van vier jaar zijn er vaste momenten waarop de gemaakte afspraken worden geëvalueerd.

Vanuit de culturele instellingen zelf, verenigd in het Lokaal Overleg Culturele Organisaties in Amstelveen (LOCO), is ook de wens uitgesproken voor een transparanter subsidiemodel. Indien de gemeenteraad instemt met de nieuwe subsidiesystematiek, ontvangen instellingen de meerjarige subsidie als basis en kunnen zij voor eventuele aanvullende financiering een aanvraag doen voor projectsubsidies.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2020)

Vlnr.: Rubiah Balsem cultuur bemiddelaar, Anne Fleur Pel communicatieadviseur gemeente Amstelveen, Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur, Anne-Mieke van der Vet raadslid van D66-Amstelveen woordvoerder Cultuur en Marieke Uildriks directeur van Museum JAN tijdens het bezoek aan het museum op 8 juni 2020


Samenwerking. 'Subsidie mag niet vanzelfsprekend zijn. De invoering van een meerjarige subsidieregeling is van belang om de culturele infrastructuur op peil te houden. Het stimuleert niet alleen vernieuwing, we moedigen instellingen ook aan om samenwerkingen aan te gaan met andere culturele partners, onderwijsinstellingen en lokale ondernemers om het aanbod te verrijken. Tijdens de coronacrisis is ook gebleken dat samenwerking tussen culturele instellingen veel oplevert. Dit is veel breder te trekken. Op deze manier wordt elke geïnvesteerde euro in kunst en cultuur gebruikt om de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur te vergroten' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur en Financiën.

Proef. Sinds 2019 heeft onder meer Museum JAN meegedraaid in een proef met een meerjarige subsidieregeling. Het museum ontving een subsidie voor een periode van drie jaar. Vorig jaar is uit een tussenevaluatie gebleken dat het museum met de verleende subsidie door een uitgekiende marketingstrategie en het zoeken naar samenwerkingen het optimale maatschappelijke effect bereikt. De meerjarige subsidieregeling lijkt hiermee haar vruchten af te werpen.

Motie. De meerjarige subsidieregeling sluit aan bij een de motie die de gemeenteraad op 24 maart 2021 heeft aangenomen en waarin staat dat zij wil dat het college kaders stelt voor subsidieontvangers om het maatschappelijk effect te verhogen en te sturen op meer onderlinge samenwerking. De opzet van deze meerjarige subsidieregeling lijkt hierin te voorzien. De gemeenteraad bespreekt het collegevoorstel voor een meerjarige subsidiestructuur in de raadscommissie Burgers en Samenleving op 2 februari 2022 en besluit hierover tijdens de gemeenteraad op 16 februari.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.