Bijgewerkt: 3 december 2022

College B en W Amstelveen komt met nieuwe aanpak dementie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-04-2015

De komende jaren neemt het aantal dementeren in Amstelveen, net als in de rest van Nederland, toe. Om er voor te zorgen, dat zij zo lang mogelijk veilig thuis kunnen blijven wonen komt het College van Burgemeester en Wethouders met de ‘Aanpak Dementie 2014-2018’.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat (VVD), wethouder Zorg


Over het algemeen willen dementerenden het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Ook hun mantelzorgers hebben vaak deze wens. De gemeente wil doen wat nodig is om dit mogelijk te maken. Er wordt vooral ingezet op die mensen, die hulp en ondersteuning het meest nodig hebben. De aanpak is direct en integraal: zowel vanuit zorg, ondersteuning, welzijn, wonen als veiligheid.

Herbert Raat (VVD), wethouder Zorg: Eén op de vijf inwoners heeft kans om dementie te krijgen. Aangezien de gevolgen ingrijpend zijn voor zowel de patiënt, mantelzorger als omgeving zetten we hier de komende jaren vol op in. Zo stellen we voor (beginnend) dementerenden en hun mantelzorgers een dementieapp beschikbaar, gaan we risico gestuurd werken en intensiveren we de respijtzorg om mantelzorgers ruimte te bieden’.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld: ’Het is belangrijk, dat mensen met dementie zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Voor hun zelf en hun omgeving is het wel belangrijk dat dit veilig gebeurd. In de nieuwe aanpak voorzien we dan ook in integrale veiligheidschecks en maatwerk op het gebied van veiligheid, waaronder het installeren van brand- en CO-melders’.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


Dementie neemt steeds duidelijkere plaats in

De afgelopen 10 jaar is de Nederlandse bevolking vergrijsd. Gevolg is, dat ook het aantal patiënten met dementie is toegenomen. Ook in Amstelveen neemt dementie als ziektebeeld een steeds duidelijkere plaats in (in 2014 circa 1800 mensen). Omdat deze groeiende groep ouderen kwetsbaar is, is goede ondersteuning belangrijk. De aanpak is dan ook vormgeven samen met diverse deskundigen, ketenpartners en onze inwoners. Ook is er contact met het zorgkantoor en zorgverzekeraar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.