Bijgewerkt: 1 februari 2023

College B en W Amstelveen wil nieuwe regels voor leefbaar woonklimaat

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-08-2018

De gemeente Amstelveen wil nieuwe regels voor het gebruik van woningen met als uitgangspunt het behoud van een leefbaar woonklimaat. Het College van Burgemeester en Wethouders introduceert nieuwe instrumenten om woningdelen, vakantieverhuur en kamerverhuur mogelijk te maken, maar oneigenlijk gebruik van woningen tegen te gaan. Daarnaast komt het college met maatregelen om extra (huur)woningen in het middensegment te creëren en om de kantoorleegstand tegen te gaan. De gemeenteraad behandelt het totale pakket aan maatregelen in september 2018.

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen en Volkshuisvesting: 'Amstelveners moeten zelf kunnen beschikken over hun huis. Maar dat mag de individuele vrijheid en het woongenot van anderen niet in gevaar brengen. Eengezinswoningen mogen geen appartementen worden. Door de krapte op de huizenmarkt zien we dat woningen functies krijgen waar zij niet voor bedoeld zijn. Om te zorgen voor een juiste balans in wijken lanceren we, zoals afgesproken in de nieuwe coalitie, een pakket regels om ongewenste vormen van het gebruik van woonruimte tegen te gaan. Woningopsplitsing, woningdelen en vakantieverhuur kunnen ten koste gaan van de leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast leggen we ook een advies aan de gemeenteraad voor om nieuwe (huur)woningen in het middensegment voor langere tijd ook in die betaalbare prijscategorie te kunnen houden.’

Een greep uit de nieuwe plannen van Amstelveen voor het gebruik van woningen:

-Voor woningdelen met meer dan twee volwassenen is een vergunning nodig. Hier zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden.

-Kamerverhuur is mogelijk als de eigenaar/hoofdhuurder er zelf woont en het geen sociale huurwoning is. Maximaal de helft van de woning mag verhuurd worden.

-Vakantieverhuur van woningen, al dan niet via Airbnb, is onder voorwaarden mogelijk. Het college beperkt vakantieverhuur tot de functie waarvoor het bedoeld is. Dat betekent dat max. 30 dagen vakantieverhuur per jaar is toegestaan, het aantal gasten maximaal 4 per nacht is en het gebruiken van de woning voor vakantieverhuur aan de gemeente gemeld moet worden.

-Binnen wettelijke kaders wil de gemeente Amstelveen de woningtoewijzing aan jongeren en mensen met een bijzondere maatschappelijke –en economische binding bevorderen.

Amstelveen gaat werken met een Leegstandsverordening voor kantoren en leegstaande woningen. Eigenaren van kantoorgebouwen moeten voortaan contact opnemen met de gemeente als hun kantoor 6 maanden leegstaat. In overleg met de gemeente moeten zij zelf met ideeën komen om de leegstand aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld het ombouwen tot jongerenhuisvesting zijn. De gemeente introduceert de Leegstandverordening enerzijds om kraken tegen te gaan. Anderzijds hoopt zij dat hiermee extra ruimte beschikbaar komt voor (tijdelijke) jongerenhuisvesting.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen en VolkshuisvestingExtra (huur)woningen middensegment. De woningmarktregio waar de gemeente Amstelveen deel van uitmaakt staat onder zeer grote druk. Zowel kwantitatief als kwalitatief ligt er de komende jaren een grote en complexe opgave om te kunnen voorzien in voldoende en passende woonruimte. Het college wil graag meer (huur)woningen in het middensegment. Hiertoe wil de gemeente onder andere het doorstromen naar passende woonruimte stimuleren, het zogenoemde scheefwonen nog verder terugbrengen en het schaarse aanbod van nieuw te bouwen woningen in de komende jaren beter laten aansluiten bij de behoeften van de Amstelveense inwoners, bedrijven en instellingen. Het college stelt daarom regels voor om via bestemmingsplannen sociale en middeldure huurwoningen te kunnen realiseren en deze voor langere tijd in die prijscategorie in stand te houden. Een voorbeeld van deze regels is dat sociale huurwoningen minimaal 10 jaar en huurwoningen in het middensegment minimaal 20 jaar in die prijscategorie moeten worden verhuurd. Daarnaast wil het college voor nieuwe koopwoningen een zelfbewoningsplicht opleggen. Dit moet voorkomen dat woningen in grote aantallen door speculanten worden opgekocht, waardoor Amstelveense woningzoekenden niet aan bod komen of worden geconfronteerd met prijsstijgingen, soms reeds bij oplevering van de woning.

Met dit pakket aan maatregelen, dat in de komende maanden nog verder uitgewerkt en aangevuld zal worden, wil het college de mogelijkheden om passende en betaalbare huisvesting te vinden voor Amstelveense doelgroepen, zoals onder andere jongeren, gezinnen, ouderen, leerkrachten en zorgverleners verbeteren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.