Bijgewerkt: 7 februari 2023

College GS van Noord-Holland is afgetreden

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
10-06-2009

Op woensdag 10 juni 2009 is het voltallige college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland is afgetreden.

Het College van Gedeputeerde Staten organiseerde op woensdag 10 juni om 12.00 uur in het provinciehuis te Haarlem een persconferentie in het kader van het rapport van de onderzoekscommissie van Provinciale Staten in verband met de provinciale kasgelden in de Statenzaal.

GS Amstelveen
(Foto Provincie Noord-Holland - 2009)

Het dagelijks bestuur in betere tijden: Commissaris van de Koningin, mr. H.C.J.L. Borghouts (GroenLinks), A.M.C.A. Hooijmaijers (VVD), J.H.M. Bond (CDA), drs. C. Mooij (VVD), mw. drs. R. Kruisinga (CDA), drs. B. Heller (GroenLinks), drs. P.S. Visser (PvdA), drs. S. Baggerman (PvdA)


Tijdens deze persconferentie heeft Harry Borghouts de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland de volgende verklaring heeft voorgelezen:

“Om half 10 bij een zitting bij elkaar gekomen in het kader van de onderzoekscommissie 'Triple R:  regels, rendement, risico's' ‘en de posities te bespreken. Beide VVD-gedeputeerden, de heer De Mooij en de heer Hooijmaijers hebben tijdens die bijeenkomst aangegeven, dat zij hun portefeuilles ter beschikking stellen.

Dit is gebeurd na het overleg van de VVD fractie. Het college stelt vast, dat op zich zelf geen sprake is van handelingen, die het aftreden van een, of meer gedeputeerden noodzakelijk zou maken. En toch willen de gedeputeerde staten uitdrukking geven aan het feit, dat bij ingrijpende gebeurtenissen die samenhangen met de politiek functioneren het nodig is, dat daar consequenties aan worden verbonden.

En om die reden hebben alle gedeputeerden besloten hun politieke verantwoordelijkheid te nemen en hun portefeuilles ter beschikking te stellen. De leden van het college blijven uiteraard demissionair hun functie vervullen. En dat betekent, dat ze lopende zaken blijven behartigen, maar dat zij geen nieuwe beleidsactiviteiten tijdens de demissionaire periode zullen ontplooien.”

Harry Borghouts de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland blijft de enige, die aanblijft van het college.

Lees verder: Rapport: 'Triple-R Regels, Rendement Risico’s (pdf 106 pagina’s) van de Provinciale Onderzoekscommissie 20 mei 2009Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.