Bijgewerkt: 12 juni 2024

College garandeert starterslening tot 1 augustus 2010

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-04-2010

De starterslening is een instrument, dat zeer succesvol is gebleken om een koopwoning bereikbaar te maken voor Amstelveense inwoners. Het succes is zelfs zo groot dat het college van B en W de gemeenteraad voorstelt om nog € 480.000,-- in te zetten om tot 1 augustus 2010 door te kunnen gaan met de inzet van startersleningen.

De gemeenteraad besluit hierover naar verwachting op 2 juni 2010.

Uit het oogpunt van kostenbeheersing is er een limiet aan de hoeveelheid startersleningen die tegelijk kunnen uitstaan. Op het moment dat de limiet bereikt is, betekent dit dat verzoeken om een starterslening afgewezen moeten worden.

Westwijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Nieuwe woningen in aanbouw in Westwijk Zuid-Oost in Amstelveen langs de J. C. van Hattumweg in maart 2008


Dit duurt totdat er weer genoeg geld van de aflossing van uitstaande leningen terugkomt om nieuwe te kunnen verstrekken. Dit gebeurt op zijn vroegst in 2011. Op dit moment dreigt overschrijding van het bedrag dat de gemeenteraad eerder ter beschikking heeft gesteld voor het fonds startersleningen. De limiet is dus bijna bereikt.

Wethouder Ruimte, bouwen en wonen, Remco Pols: “In deze tijd is het noodzakelijk om kritisch naar de gemeentelijke uitgaven te kijken. Daarom is het zaak om de starterslening te evalueren alvorens, bij de besluitvorming over de Kadernota 2011, te beslissen over de verdere voortgang van dit instrument.

Ik ben in ieder geval blij met dit voorstel van B en W aan de raad om een extra bedrag van  € 480.000,-- vrij te maken om dit succesvolle instrument tot 1 augustus 2010 te blijven benutten.

De starterslening maakt een koopwoning bereikbaar voor Amstelveense inwoners. Ook helpt dit instrument om de nieuwbouw en daarmee ook gemeentelijke inkomsten uit grondverkoop op gang te houden.”

De laatste maanden is het aantal verzoeken om een starterslening verdubbeld van 7 naar 14 per maand. Deze toename lijkt verband te houden met de economische crisis. In Amstelveen lijkt de toename ook gekoppeld aan aanvragen voor nieuwbouwwoningen in Westwijk.

Ongeveer de helft van de recent aangevraagde startersleningen zijn hiervoor verleend. Te verwachten is dan ook dat het aantal aanvragen weer gaat dalen als de verkoop van appartementen in Westwijk Zuidoost en Zuidwest is afgerond.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.