Bijgewerkt: 25 mei 2024

College introduceert stimuleringsregeling voor basisscholen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-07-2011

Burgemeester en wethouders van Amstelveen vragen basisscholen in de gemeente projecten te ontwikkelen voor verbetering van de onderwijskwaliteit. De beste ideeën subsidieert het college voor 75% waardoor slechts een kleine investering voor rekening van de scholen komt.

De gemeente slaat voor het schooljaar 2011 – 2012 een andere weg in. Scholen kregen tot op heden pondsgewijs een bijdrage uit de regeling ‘schoolbegeleiding’. Dit is niet langer meer het geval. Wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs:’Goed onderwijs is van groot belang voor onze stad. Daarom werkt de gemeente samen met scholen en ouders aan de kwaliteit van het onderwijs en stimuleren we ambities van scholen met de ‘kwaliteitsimpuls primair onderwijs’.

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


In het najaar komen we met de nieuwe onderwijsnota. Deze regeling loopt hierop vooruit, maar past precies in onze visie. We brengen graag het elan terug in het onderwijs en stellen hiervoor een beloningspot van 120.000 euro beschikbaar. Ik ben ervan overtuigd, dat scholen deze regeling als een uitdaging oppakken. Het is een kans om je als school te profileren en je enthousiasme, motivatie en creativiteit te tonen’.

Scholen kunnen voor 1 oktober 2011 één projectaanvraag indienen bij de gemeente. De projecten kunnen heel divers zijn, of het nu vernieuwend lesaanbod, extra opleiding voor getalenteerde leerkrachten, of aanschaf van lesmateriaal is, als het de kwaliteit van het onderwijs maar aantoonbaar verbetert.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.