Bijgewerkt: 21 september 2021

College stopt met plan nieuwe supermarkt Van der Hooplaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-01-2010

Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft op 26 januari 2010 besloten niet verder te gaan met de plannen voor een nieuwe supermarkt aan de Van der Hooplaan. Uit de reacties op de Randvoorwaarden Locatie Ontwikkeling (RLO) blijkt dat er te weinig draagvlak is voor de plannen.

Van 6 oktober tot 16 november 2009 heeft de RLO voor het realiseren van een nieuwe supermarkt aan de Van der Hooplaan ter visie gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn 43 reacties tegen de plannen binnen gekomen (waarvan 1 door 144 personen ondertekend).

Volvogarage Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De voormalige Volvo garage op de hoek van de Ambrosiuslaan-Van der Hooplaan


De bezwaren richten zich met name op de voorgenomen locatie. Veel mensen in de wijk vinden het verlies van de supermarkt aan de Lindenlaan erg bezwaarlijk. Met name ouderen hebben moeite met het ontstaan van een grote loopafstand. Ook maken veel bewoners zich zorgen over mogelijke parkeerproblemen en over het laden & lossen. Het College heeft naar aanleiding hiervan besloten de RLO niet vast te stellen en daarmee de ontwikkeling niet voort te zetten.

Wethouder Economische zaken, Jan-Willem Groot en Ruimte, bouwen en wonen Remco Pols: “De bezwaren die bij de gemeente zijn binnengekomen, spreken duidelijke taal. Nu het draagvlak zo beperkt is, moeten we hieruit de conclusie trekken dat we beter kunnen stoppen en dat heeft het college dan ook besloten”.

Voornaamste uitgangspunt van de nu afgeblazen RLO was het aan de Van der Hooplaan concentreren van een grotere wijksupermarkt door uitbreiding op de plek van de voormalige Volvogarage.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.