Bijgewerkt: 3 december 2022

College van Amstelveen licht nieuwbouwprojecten door

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-06-2010

In het collegeprogramma staat, dat het nieuwe college tegen verdere verdichting van Amstelveen is. Dit, gekoppeld aan de veranderde economische omstandigheden, noopt tot herbezinning van eerder geplande nieuwbouw.

Nu al is duidelijk, dat twee projecten in ieder geval niet in de huidige vorm voortgaan. Dit zijn de ontwikkeling van Nifterlake in Langerhuize en Zonnestein 64. Ook wordt onderzocht of een plan voor een flat van 12 hoog aan de Van Heuven Goedhartlaan/Zonnestein niet kleiner en mooier kan, waardoor het karakter van de buurt niet wordt aangetast en er toch een acceptabele grondopbrengst behaald wordt.

Levie  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder John Levie


 Wethouder Ruimtelijke Ordening John Levie (BBA): “Amstelveen is een mooie gemeente en die kwaliteit willen we behouden. Gezien de gewijzigde economische situatie en het feit, dat het college prioriteiten moet stellen, onder meer voor het ambitieuze onderwijshuisvestingsplan, zijn wij genoodzaakt om maximale opbrengsten uit grondexploitaties te behalen.

Kortom: alle reden om kritisch te kijken naar de ruimtelijke ontwikkelingen die nu in Amstelveen spelen. Sommige zijn financieel niet meer haalbaar. Daarnaast kijken we, welke ontwikkelingen passen in het behoud van de Amstelveense kwaliteit. Amstelveners moeten hier prettig en veilig kunnen blijven wonen en werken. Daarom moeten we keuzes maken welke projecten per se door moeten gaan en welke we uitstellen, herprogrammeren of afblazen.”

Bij het Nifterlaketerrein in Langerhuize betekent het huidige programma bijna zeker een verliespost van enkele miljoenen voor de gemeente. Samen met het Zonnehuis en de betrokken particuliere initiatiefnemers wordt nu bekeken, of met een ander programma de exploitatie tenminste sluitend kan worden gemaakt.

Daarnaast zal de ontwikkeling van 16 koopappartementen aan de locatie Zonnestein 64, niet in de huidige vorm doorgaan. Reden hiervan is niet financieel, maar de ruimtelijke kwaliteit voor de omwonenden. Dit na een uitspraak van de Raad van State: het plan in zijn huidige vorm heeft een te grote impact op de buurt.

Met de initiatiefnemer Woonzorg zal worden overlegd over minder belastende alternatieven. Overigens zijn 26 huurappartementen aan Zonnestein wel in aanbouw. B en W streven ernaar om uiterlijk bij de behandeling van de programmabegroting in november een volledig beeld te presenteren van de toets op de ca 80 projecten en de consequenties daarvan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.