Bijgewerkt: 28 juni 2022

College van Amstelveen wil de stad op wijkniveau besturen

Nieuws -> Gemeente

Bron: André Gerritsen - Amstelveen Dichtbij
24-12-2014

Door André Gerritsen
Andre Gerritsen  Amstelveen


Het gemeentebestuur van Amstelveen gaat de komende jaren een grote omslag maken in de wijze, waarop de stad wordt bestuurd. In plaats van de gemeente als één geheel te beschouwen, komt de nadruk de komende jaren te liggen op het besturen op specifiek wijkniveau. Volgens het huidige college is het de enige mogelijkheid om Amstelveen de aankomende 50 jaar economisch en sociaal aantrekkelijk te houden. 'De grenzen van uitbreiding zijn voor Amstelveen letterlijk bereikt en dat behoeft een andere aanpak. We worden veel meer een beheergemeente en dat betekent, dat een andere manier van besturen noodzakelijk is,' - stelt wethouder Herbert Raat (VVD).

'Amstelveen heeft dit jaar het 50-jarig bestaan gevierd, de koning is geweest. Het is nu echt tijd om de balans op te maken. We moeten niet zelfgenoegzaam achter over hangen omdat het nu in veel delen in Amstelveen prima toeven is. Op basis van specifieke wijkanalyses moeten we problemen benoemen en daarmee aan de slag gaan.' Een aantal buurten in Amstelveen heeft volgens het college van B en W de komende jaren meer aandacht nodig, omdat in die wijken de sociale en economische balans verstoord is geraakt. Om dit goed in kaart te krijgen is opdracht gegeven om een sociale kaart van Amstelveen te maken, waarin indicatoren als werkloosheid, schooluitval en armoede beter zichtbaar worden. Hierdoor kan het college haar inspanningen de komende jaren gerichter inzetten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën, Handhaving en vergunningen, Zorg en gezondheid, Wonen en volkshuisvesting, A9, Vastgoed en Stadshart


Samen met collega-wethouder Peter Bot (BBA) van Ruimtelijke Ordening gaat wethouder Raat (VVD) aan de slag om de balans te herstellen waar deze is verstoord. 'Bijzondere aandacht krijgen hierbij het Keizer Karelpark en het gebied rond de Carmenlaan. In Keizer Karelpark komt ruimte vrij door de verhuizing van de Parcivalschool en de Tweede Montessorischool. Rond de Carmenlaan is herontwikkeling aan de orde van zowel het braakliggende gebied, als van bedrijfsgebouwen die hun functie verliezen. Dit geeft de mogelijkheid om in deze wijken de (economische en sociale) balans te verbeteren.'

Volgens Raat is de opgave voor de komende collegeperiodes, dat de woningvoorraad niet verslonst en dat eigenaren en woningcorporaties, zoals Eigen Haard, investeren in de bestaande woningen. De grote opdracht is niet spectaculaire nieuwbouw, maar het opknappen en onderhouden van de bestaande wijken. Wellicht minder opwindend voor wethouders, of directeuren met ambities die 'hun geurvlag willen achterlaten' zoals Martin Sommer, politiek commentator van de Volkskrant, schreef op 4 oktober,' - zegt Raat. 'Onlangs heeft het college afgesproken met Eigen Haard, dat zij hun woningen aan de Parelvisserslaan, de Plesmansingel, de Lindenlaan en de Benderslaan gaan renoveren.'

In Amstelveen zijn op dit moment circa 10.000 sociale huurwoningen van corporaties. Ongeveer 30 procent hiervan wordt bewoond door huishoudens met een hoger inkomen dan, waar de sociale huur voor bedoeld is (inkomens tot 34.678,-). 'Scheefwonen kan de gemeente niet alleen oplossen. Het college hoopt, dat vanwege het Rijksbeleid (toepassing van extra huurverhoging voor mensen die met een hoog inkomen in een sociale huurwoning zitten), de scheefheid kan worden teruggedrongen. We zien, dat Amstelveen voldoende sociale huurwoningen heeft, alleen komen die tot op heden onvoldoende terecht bij de mensen die het nodig hebben,' - zegt Raat. 'Daarbij komt, dat Amstelveen qua locatie, met het groen en alle goede voorzieningen, een populaire woonplaats is. Dit betekent, dat er altijd meer dan gemiddeld vraag zal zijn vanuit de stadsregio naar sociale huurwoningen in Amstelveen. Wachtlijsten zullen pas opgelost worden als elke plek net zo aantrekkelijk is als Amstelveen,' - besluit Raat.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.