Bijgewerkt: 30 juni 2022

College van B en W Amstelveen in verzet tegen aanpassingen in gemeentefonds uitkering

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-03-2020

Het Amstelveense college van B en W is het niet eens met plannen van het Rijk om gemeenten met dure woningen drastisch te korten op de uitkering die ze krijgen van het Rijk. Door deze plannen zou de gemeente jaarlijks zo’n 6 miljoen euro minder uitgekeerd krijgen uit het gemeentefonds. Het Rijk vindt dat gemeenten met dure woningen meer inkomsten uit OZB (onroerendezaakbelasting) kunnen binnenhalen. B en W vindt dit niet terecht en probeert de minister op andere gedachten te brengen.

Gemeenten ontvangen jaarlijks geld van het Rijk via het gemeentefonds om hun taken uit te kunnen voeren. De totale 'koek' gemeentefonds bedraagt ruim € 30 miljard, waarvan € 25 miljard als algemene uitkering wordt verdeeld over alle gemeenten. De rest wordt via aparte regelingen verdeeld. Van de € 25 miljard algemene uitkering ontvangt Amstelveen momenteel ruim € 100 miljoen, verreweg de grootste inkomstenpost op de begroting (ter vergelijking: de Amstelveense OZB -opbrengst bedraagt ruim € 20 miljoen).

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/Rijksoverheid - 2018)

Raymond Knops (CDA) staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


De gemeentefondsbeheerders, de ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën, nemen de spelregels voor het verdelen van het gemeentefonds grondig op de schop. Dat is nodig, omdat er de laatste jaren veel is veranderd. Zo pakken gemeenten meer taken op, zoals in het sociaal domein. Onderdeel van de wijzigingen is het aanpassen van de zogeheten inkomensverevening bij de verdeling van het gemeentefonds. Dit betekent, dat de gemeenten met een lagere woningwaarde meer geld ontvangen dan gemeenten met een hogere woningwaarde.

Gemeenten met 'duurdere woningen' kunnen zelf meer OZB innen en hebben dus minder geld van het Rijk nodig om rond te komen, zo is de redenering. De huidige verdeling van de koek houdt hier al rekening mee, maar het Rijk heeft plannen om dit in de nieuwe verdeling nog veel zwaarder te laten meetellen. Zo wordt op dit moment 80 procent van de woningwaarde en 70 procent van de waarde van niet-woningen meegerekend bij het bepalen van het uit te keren bedrag. Het Rijk overweegt om dit uit te breiden naar 100 procent. Onder andere door de sterke stijging van de woningprijzen in deze regio pakt dit voor Amstelveen heel ongunstig uit. Het nadeel kan oplopen van 5,5 tot 6 miljoen euro.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Geld zit in stenen Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën: 'Het is jammer dat Den Haag weinig oog heeft voor wat er aan de hand is. In de eerste plaats: Wij krijgen mogelijk minder geld uitgekeerd, omdat de woningen in onze gemeente meer waard zijn en het Rijk vindt dat wij meer inkomsten via de OZB moeten binnenhalen. Maar dat geld zit in stenen en staat niet op de bank. Daar hebben de Amstelveners dus niets aan. Zij hebben niets aan de waarde van hun huis zolang ze erin blijven wonen.

In de tweede plaats: Het Rijk heeft er altijd op gehamerd dat gemeenten de lokale lasten in toom moeten houden. Dat heeft Amstelveen ook altijd gedaan. We hebben de totale OZB -opbrengst jaarlijks met de inflatie laten meegroeien. Het was nooit de bedoeling dat gemeenten zouden gaan 'cashen' als de WOZ-waarde sterk omhoog gaat. Als de plannen zouden doorgaan ontstaat er een spanningsveld tussen het op peil houden van onze gemeentelijke voorzieningen zoals onderwijs en sport, en het extra moeten belasten van de bewoners door de OZB te verhogen.'

Internetconsultatie. Het Rijk vraagt gemeenten via een zogeheten internetconsultatie wat zij vinden van de aanpassingen in de regelgeving. Het college grijpt dit moment aan om in een brief aan minister Knops van Binnenlandse Zaken te beargumenteren, waarom zij het niet eens zijn met het uitbreiden van de bestaande vereveningspercentages. Ook gaat de gemeente contact leggen met gemeenten die met dezelfde problematiek te maken hebben om te kijken of wij gezamenlijk kunnen optrekken richting het Rijk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.