Bijgewerkt: 25 juni 2022

College van B en W van Amstelveen vergadert in Museum Jan van der Togt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-09-2015

Wekelijkse vergaderingen van het college van B en W vinden niet alleen in de collegekamer van het raadhuis plaats maar ook op locatie in Amstelveen. Vandaag 8 september 2015 vergadert het college in het Museum Jan van der Togt.

Museum Jan van der Togt is een ondernemend museum en stelt zich ten doel om de collectie van de heer Jan van der Togt, bestaande uit glaskunst en hedendaagse beeldende kunst, te onderhouden en uit te breiden. Het wil deze verzameling op alle mogelijke manieren beschikbaar stellen voor onderzoek en actief presenteren aan een breed publiek.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2015)

Het College B en W van Amstelveen poseert voor de foto's van Jan van Breda. Vlnr.: wethouder Peter Bot (BBA), fotograaf Jan van Breda, Mirjam van 't Veld burgemeester, Jeroen Brandes wethouder (PvdA), Alexander Meijer gemeentesecretaris en in de achtergrond Herbert Raat wethouder (VVD)


Het museum stelt permanent zijn omvangrijke huiscollectie aan kunstwerken ten toon voor een breed publiek. Voorts biedt het museum doorlopend allerlei kunstenaars de gelegenheid hun kunstwerken te exposeren en is het actief met het organiseren van educatieve projecten gericht op de jeugd. Op dit moment zijn er 2 exposities in het Museum:

-Tentoonstelling van het uitgebreide oeuvre van fotograaf Jan van Breda.

-LEFT. RIGHT. TIME, schilderijen en tekeningen van Joop Rubens naar composities van Louis Andriessen

Jan van der Togt

Naamgever en oprichter van het museum is de industrieel/verzamelaar Jan van der Togt. Hij was in zijn werkzame leven oprichter en directeur van de Tomado-fabriek (Van der To-gt Ma-ssaproducten Do-rdrecht). Het spreekwoordelijke Tomadorekje en talloos ander bekend huis-, tuin- en keukengerei van deze fabriek behoren inmiddels tot de inboedel van menig designcollectie.

College on tour

Het college vergadert regelmatig buiten de deur. Bijvoorbeeld bij het Zonnehuis, De Olmenhof, het Oude Dorp, ondernemerscentrum Nest, International School of Amsterdam en pas geleden bij atletiekvereniging Startbaan. Het college bedenkt niet alleen zelf waar zij gaat vergaderen. Bedrijven, instellingen en andere organisaties kunnen de gemeente, via de website, uitnodigen. Het besluit om ook op andere plekken in de stad te vergaderen past bij de manier, waarop dit college Amstelveen wil besturen: dicht bij Amstelveners, met oog op wat er leeft in de samenleving.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.