Bijgewerkt: 24 februari 2024

College voor een groene en levendige Uilenstede

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-02-2010

Op 9 februari 2010 stemde het college in met de visie op de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte op Uilenstede. Centraal staat het creëren van een open, groene en dynamische studentencampus, waar wonen, ontmoeten, bezoeken en beleven samengaan. De visie maakt deel uit van de onderbouwing voor een subsidieaanvraag bij de stichting Leefomgeving Schiphol.

Uilenstede Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2010)

Visie inrichting openbare ruimte Uilenstede


De visie is opgesteld samen met DUWO Studentenhuisvesting, de Vrije Universiteit en met inbreng van bewoners. Het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte staat centraal. Later deze maand dient de gemeente een subsidieaanvraag in voor de vernieuwing van Uilenstede bij de stichting Leefomgeving Schiphol.

Uilenstede is één van de vijf projecten die een beroep doet op financiering door de stichting. De gemeente verwacht dat de stichting voor de zomer een uitspraak doet over de financiering. De uitvoering van de plannen kan tussen 2011 en 2015 plaatsvinden.

Wethouder Pols, ruimte, bouwen en wonen: “Het uitgangspunt is dat Uilenstede een dynamische, groene campus wordt waar bewoners kunnen ontmoeten, ontspannen, studeren en recreëren. Ieder deelgebied krijgt een eigen karakter. Zo komen in het zuidelijk deel sport- en spelvoorzieningen en in het westen een park. Een promenade verbindt de verschillende ontmoetingsplekken met elkaar.”

De visie past binnen de door de gemeente gewenste ontwikkeling van Uilenstede tot een levendige wijk en vult de herstructureringsplannen voor Uilenstede-Oost aan, die vooral gericht zijn op vervangen en verbeteren van bestaande woningen. Samen met de bewoners, DUWO en VU wordt de visie op de buitenruimte verder uitgewerkt in inrichtingsplannen per deelgebied. Zo wil de gemeente er voor zorgen dat de bewoners de aanpassingen ook als een echte verbetering ervaren.

Schiphol Group, het Rijk en de provincie Noord-Holland hebben de stichting Leefomgeving Schiphol opgericht. De stichting beoordeelt projecten van aan Schiphol grenzende gemeenten die de leefkwaliteit ten goede komen. In oktober 2008 is in het Aldersadvies over de toekomst van de luchthaven Schiphol tot 2020 vastgelegd dat wordt geïnvesteerd in de verbetering van de leefkwaliteit in gebieden waar de hinder niet beperkt kan worden, zoals Uilenstede. De nabijheid van de Buitenveldertbaan zorgt in Uilenstede niet alleen voor geluidsoverlast, maar leidt ook tot ruimtelijke beperkingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.