Bijgewerkt: 25 juni 2022

Collegebrief over de werkzaamheden in het Oude Dorp

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-02-2021

Tjapko Poppens burgemeester en het College B en W van Amstelveen een brief gepubliceerd op 2 februari 2021 over de werkzaamheden in het Oude Dorp:

'Geachte raad,

De afgelopen weken hebben wij een aantal e-mails ontvangen van bewoners van het Oude Dorp, die ook ter informatie naar de fractievoorzitters van uw raad zijn gestuurd. De bewoners geven in hun correspondentie aan dat zij zich onvoldoende gehoord voelen over de plannen van het college in het Oude Dorp. In deze correspondentie en in de media worden de feiten niet goed worden weergegeven en worden projecten door elkaar gehaald. Wij vinden het daarom belangrijk u hierbij nader te informeren.

De gemeente heeft vanaf het begin van de plannen inwoners en ondernemers zo veel mogelijk meegenomen en betrokken bij de ontwikkelingen in het Oude Dorp. Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om bewoners en ondernemers te horen over de plannen. Wij betreuren het dat niet alle bewoners het eens zijn met het resultaat. Participatie geeft input om verschillende belangen te inventariseren en af te wegen binnen de gestelde kaders. Het is aan het gemeentebestuur om de belangen af te wegen en keuzes te maken. Dat betekent veelal dat niet alle wensen en verwachtingen gerealiseerd kunnen worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De helemaal voor gemotoriseerde verkeer geblokkeerde Stationsstraat in het Oude Dorp van Amstelveen tijdens de renovatiewerkzaamheden op 22 januari 2021


Naar aanleiding van de huidige werkzaamheden in het Oude Dorp hebben enkele inwoners gevraagd om een uiteenzetting van de verschillen projecten (herinrichting, verkeersbesluit en betaald parkeren) die momenteel lopen rond het Oude Dorp. Deze uiteenzetting treft u aan in de bijlage. Uit dit overzicht is duidelijk te zien dat de verschillende projecten in het Oude Dorp los van elkaar staan.

Onafhankelijk van het (te nemen) verkeersbesluit, kunnen de huidige werkzaamheden voor de herinrichting van het Oude Dorp worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de plannen om betaald parkeren in te voeren. Ook dit staat los van het verkeersbesluit, waarvan de procedure nog loopt en de verwachting is dat wij medio februari 2021 een beslissing op bezwaar kunnen nemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester Tjapko Poppens en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, Bert Winthorst

Bijlage: projecten Oude Dorp (pdf 2 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.