Bijgewerkt: 17 april 2024

Commissaris Johan Remkes nam afscheid

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
18-12-2018

Provinciale Staten van Noord-Holland namen op maandag 17 december 2018 tijdens een buitengewone Statenvergadering afscheid van commissaris van de Koning Johan Remkes. Namens Provinciale Staten (PS) keken de Statenleden Xander de Uyl en Bram van Liere terug op de 8 en half jaar van Remkes als commissaris van de Koning (cvdK). Zij spraken hun waardering en dank uit voor de wijze waarop hij deze rol heeft vervuld. Beide Statenleden noemden Remkes 'zeer benaderbaar'.

Foto Amstelveen
(Foto Bas Beentjes - 2018)

Vlnr.: De heer Clemens Cornielje (VVD) commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, mevrouw Nicolette Pinkster en haar echtgenoot Johan Remkes en Kajsa Ollongren (D66) minister van Binnenlandse Zaken tijdens de afscheidsreceptie in Haarlem op 17 december 2018


Gouden provinciepenning. Remkes ontving tijdens de vergadering uit handen van gedeputeerde Elisabeth Post de gouden provinciepenning. Zij noemde Remkes 'iemand met een groot hart'. Ook werd hij toegesproken door Clemens Cornielje, de langstzittende cvdK van Nederland, Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Zafer Yurdakul, vice-voorzitter van PS.

Foto Amstelveen
(Foto Bas Beentjes - 2018)

Johan Remkes neemt de afscheidscadeau een ingekleurde ets uit 1792 van het buitenhuis van Henry Hope (1735-1811) de Amsterdamse zakenbankier geboren in Boston, later bekend als Paviljoen Welgelegen in Haarlem van Hermanus Petrus Schouten (1747-1822), een Amsterdamse prentkunstenaar. De heer Remkes wordt begeleid door dhr. Zafer Yurdakul (D66) vicevoorzitter van Provinciale Staten van Provinciale Staten


Foto Amstelveen
(Foto Bas Beentjes - 2018)

Johan Remkes met zijn vrouw Nicolette Pinkster. Hij wil meer tijdnemen voor zijn privéleven


Eigen verantwoordelijkheid volksvertegenwoordiger. Ter ere van het afscheid van Remkes vond voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten het symposium ‘Integriteit en de kwaliteit van het openbaar bestuur’ plaats. Minister-president Mark Rutte typeerde Remkes bij de opening als 'authentiek'. Aansluitend beschouwde emeritus hoogleraar Herman Pleij de integriteit en de kwaliteit van het openbaar bestuur in historisch perspectief. Hij ziet in het onderwijs het nieuwe 'oplaadpunt' voor normen en waarden in Nederland.Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, ging in op de relatie tussen bestuur en burger. Hij constateerde dat leven in vrijheid vraagt om verbinding. 'En verbinding vraagt om dialoog. Alleen dan is er sprake van een goed en integer bestuur.' Johan Remkes besloot het symposium met de woorden: 'Luisteren, praten, de dialoog aangaan en begrip opbrengen zijn essentieel. Maar dat wil niet zeggen dat je iedereen die roept, automatisch moet volgen. Als volksvertegenwoordiger en bestuurder heb je een eigen verantwoordelijkheid. En die moet je nemen.' Geïnteresseerden kunnen de buitengewone Statenvergadering terugzien.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.