Bijgewerkt: 8 december 2023

Concert van het Pauluskoor Amstelveen op 1 november 2019

Nieuws -> Ontspanning

Bron: Pauluskoor Amstelveen
22-08-2019

Vrijdag 1 november 2019, 20.15 uur geeft het Pauluskoor Amstelveen een concert met 'The Armed Man' van Karl Jenkins en het 'Gloria' van Francis Poulenc in de St. Augustinuskerk o.l.v. Marcel Joosen dirigent samen met het Philharmonia Amsterdam en Aliya Akhmadeeva, sopraan.

‘The Armed Man’ van Sir Karl Jenkins ging in 2000 ter gelegenheid van de millenniumviering in de in Londen in première. Een inspiratiebron vormde voor de componist een Franse soldatenlied uit de 15de eeuw ‘L’homme armé’. De mis heeft als ondertitel ‘a Mass For Peace’, een mis voor vrede. Jenkins gebruikt in zijn mis literaire teksten en gebeden uit de hele wereld. Er zijn heroïsche teksten over oorlog en geweld, teksten over de gruwelijke gevolgen van geweld en teksten over de - eeuwige - hoop op vrede. Het geheel wordt samengebonden door de Islamitische oproep tot gebed en vier delen van de katholieke mis (het Kyrie, Sanctus, Agnus Dei en Benedictus).

‘The Armed Man’ begint met het oude soldatenlied dat gezongen wordt door het koor begeleid door trommels. In de volgende 12 delen worden muziek en tekst ingezet om dreiging, agressie, ontzetting, verdriet en uiteindelijk hoop te verklanken.

In het slotdeel zingt het koor nogmaals het L’homme armé, nu gevolgd door een a cappella deel gebaseerd op het Bijbelboek Openbaring 21. ‘God zal alle tranen uit hun ogen wissen, er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn’.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Op vrijdagavond 17 november 2006 gaf het Amstelveense Pauluskoor een concert in de St. Urbanuskerk aan de Noordammerlaan 126 in Bovenkerk. Het koor werd door Marcel Joosen gedirigeerd en begeleid door het Philharmonia Amsterdam orkest


Het ‘Gloria’ van Francis Poulenc is een stuk voor koor, orkest en sopraan, het ging in 1961 in Boston (VS) in première. Poulenc was lid van de ‘Groupe des Six’, zes jonge Franse componisten die zich verzetten tegen de zware muziek van de Duitse romantiek en van het impressionisme; hun muziek was anders, modern, lichtvoetig, melodieus en vaak humoristisch. Het Gloria, een onderdeel van de katholieke mis, is een goed voorbeeld van de muziek van Poulenc,  altijd fris, hier en daar ernstig en soms met een knipoog. Het werk duurt niet lang maar in de zes delen die het bevat is een wereld van muziek te horen.

Vrijdag 1 november 2019, 20.15 uur 'The Armed Man' van Karl Jenkins en 'Gloria' van Francis Poulenc. Adres: St. Augustinuskerk Amstelveenseweg 965, 1081 JG Amsterdam

Historie van het Pauluskoor Amstelveen: Het kerkkoor der gereformeerde Kerk van Nieuwer-Amstel werd op 2 december 1938 opgericht in de net afgebouwde Pauluskerk. In 1940 werd de naam veranderd in Christelijk Gemengd Koor Con Animo. Toen de Duitse bezetter eiste dat koren lid moesten worden van de 'Kulturkammer' werd dit op slimme wijze voorkomen door de naam 'Con Animo' te veranderen in 'Paulus Kerkkoor'. Een kerkkoor gold namelijk niet als een écht koor. Na de oorlog bleef deze naam nog enkele jaren bestaan. In 1951, toen de band met de kerk steeds meer verdween, veranderde de naam in 'Pauluskoor Amstelveen'. De muzikale activiteiten werden uitgebreid met het uitvoeren van oratoria, compleet met orkest en solisten. Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.