Bijgewerkt: 15 juni 2024

Concessie van Connexxion met 2 jaar verlengd

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
04-04-2014

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft besloten de concessie Amstelland-Meerlanden te verlengen met 2 jaar. Dit betekent dat de huidige vervoerder Connexxion de concessie, die oorspronkelijk medio december 2015 zou aflopen, tot eind 2017 mag blijven uitvoeren. De concessie is verlengd in afwachting van de besluiten die in 2016 duidelijkheid brengen over het lijnennet in Amsterdam en de regio, wanneer de Noord/Zuidlijn gaat rijden en de mogelijke verlenging van de Amstelveenlijn naar Uithoorn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Busstation Amstelveen


Connexxion heeft de afgelopen jaren goed gepresteerd in de concessie, wat tot uiting komt in een aanzienlijke reizigersgroei en een hoge klantwaardering. De Stadsregio en Connexxion hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop de voordelen, die Connexxion kan behalen door de verlenging, de komende jaren weer terugvloeien naar de reizigers in de vorm van meer en beter OV. Met Connexxion is afgesproken, dat de verbeteringen voor de reizigers al ingaan per 2015. De belangrijkste verbeteringen zijn:

- 20.000 dienstregelingsuren meer per jaar in Amstelland-Meerlanden. Deze uitbreiding vindt vooral plaats op drie buslijnen die opgewaardeerd worden naar R-net lijnen (netwerk van hoogwaardig OV) die met een hogere frequentie rijden. Het gaat om de lijnen 140, 175 en 176. De bussen op deze lijnen worden in de R-net huisstijl gebracht. De bestaande busvloot wordt hiertoe uitgebreid met 13 bussen;

- In Amstelland-Meerlanden worden reisinformanten aangesteld die de actuele reisinformatie gaan verzorgen. Deze medewerkers zullen het openbaar vervoer in Amstelland-Meerlanden continu monitoren en vertragingen en andere verstoringen via diverse communicatiekanalen bekend maken;

- Omdat Schiphol een belangrijk knooppunt is in de concessie wordt de belangrijkste reisinformatie, naast het Nederlands, ook in het Engels weergegeven;

- Extra servicemedewerkers wijzen reizigers op drukke knooppunten de weg;

- In alle (ca. 280) bussen in Amstelland- Meerlanden wordt reizigers gratis Wi-Fi aangeboden;

- In alle bussen worden de displays voor reizigersinformatie vernieuwd en de getoonde informatie verbeterd. Het gaat in totaal om zo’n 500 displays;

- In alle bussen worden ‘ophaal apparaten’ geïnstalleerd, waarmee reizigers saldo en vooraf aangeschafte producten (zoals een abonnement of een nachtnetkaartje) op de OV-chipkaart kunnen laden.

Connexxion zal alle extra’s uitvoeren bij een gelijkblijvende exploitatiebijdrage vanuit de Stadsregio, in lijn met het Stadsregiobeleid ‘Meer en Beter OV voor het beschikbare budget’. Met de gemaakte afspraken gaan reizigers in Amstelland-Meerlanden er de komende drie jaren sterk in OV-dienstverlening op vooruit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.