Bijgewerkt: 15 juni 2024

Conclusies na de bijeenkomst van de Europese Raad op 24 en 25 maart 2022

Nieuws -> EU

Bron: Europese Raad
26-03-2022

Op de eerste dag van de EU top op 24 maart 2022 in Brussel hebben de EU-leiders conclusies aangenomen over de Russische militaire agressie tegen Oekraïne. De Amerikaanse president Joe Biden was persoonlijk op de top aanwezig om de steun voor Oekraïne en de versterking van de trans-Atlantische samenwerking te bespreken. Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky was aanwezig via videoconferentie.

De Europese Raad bekrachtigde de Verklaring van Versailles, en erkende daarbij de Europese aspiraties van Oekraïne en de Europese keuze van Oekraïne, zoals vermeld in de associatieovereenkomst. De Europese Raad herhaalde zijn verzoek aan de Commissie om conform de bepalingen van de Verdragen haar advies uit te brengen.

Charles Michel voorzitter van de Europese Raad: 'Goedenavond aan eenieder van u, enkele ogenblikken geleden hebben wij een Europese top afgesloten met belangrijke punten, moeilijke punten op onze agenda en in een context die iedereen kent, aangezien een maand geleden een oorlog is ontketend op Europese bodem.

Foto Amstelveen
(Foto Dario Pignatelli/EU - 2022)

Charles Michel voorzitter van de Europese Raad


Wij hebben onze avond gisteren in de Europese Raad en met deelneming van de president van de Verenigde Staten gewijd aan de bespreking van dit onderwerp, namelijk de situatie in Oekraïne. Ik zou, zoals u in de goedgekeurde conclusies hebt kunnen zien, deze sterke, solide wil om uiting te geven aan onze eenheid opnieuw willen bevestigen, onze eenheid als Europeanen, maar ook met onze transatlantische partners en al degenen die het internationale recht willen verdedigen. Eenheid om sancties op te leggen. Wij hebben besloten te blijven werken aan de versterking van het vermogen om deze sancties doeltreffend te maken en te trachten de directe of indirecte mechanismen te bestrijden die het mogelijk maken sancties te omzeilen. Dit vereist samenwerking met een aantal derde landen.

Wij hebben ook besloten te blijven werken om, in samenwerking met onze partners, klaar te staan om aanvullende maatregelen te nemen in verband met. Wij hadden ook de gelegenheid om de kwestie van de steun aan Oekraïne aan te snijden, die, zoals u weet, de vorm aanneemt van militair materieel. Dit is een primeur voor de Europese Unie, aangezien ook dodelijke uitrusting wordt overwogen.Op het gebied van financiële steun, en ik zou hier graag dit besluit willen noemen om te werken aan het welslagen van de oprichting van een trustfonds om Oekraïne in solidariteit te steunen. Wij zullen er alles aan doen om dit project zo snel mogelijk te doen slagen. Tot slot hebben wij toegezegd solidair te zullen blijven met de vluchtelingen ter plaatse en in het bijzonder met de landen die zich in de frontlinie bevinden en die vanaf het begin van deze oorlog in de frontlinie hebben gestaan, teneinde een waardig onthaal te bieden aan hen die de bommen ontvluchten, die op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne.

Tot slot kom ik nu op de discussie die we vandaag over energie hadden. Dit was, zoals u weet, een moeilijk onderwerp, omdat wij overal in Europa te maken hebben met een effect van de huidige situatie, maar een effect dat al voor de oorlog begon op de energieprijzen in het algemeen, gas en elektriciteit. En wij hebben de hele dag serieus gewerkt om nogmaals blijk te kunnen geven van onze eenheid en onze vastberadenheid om samen te werken. De lidstaten met de Europese Commissie, met de Energieraad, uiteraard, om de noodzaak van actie, van actie op verschillende gebieden, naar voren te brengen.

Op het gebied van opslag is dit niet de eerste keer dat we het erover hebben. Op het gebied van deze optie, die gericht is op het opzetten van gezamenlijke aankoopmechanismen, en ook in deze wens om rekening te houden met alle voorstellen die voorkomen in de nota die de Commissie ons heeft doen toekomen, maar ook om met de economische actoren samen te werken teneinde zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen welke maatregelen het meest relevant zijn om een nuttig effect te sorteren.

Tenslotte nog een laatste punt, en ik ben vanavond natuurlijk niet uitputtend, want ik verwijs naar de conclusies. Wij hebben ook de kwestie Bosnië en Herzegovina behandeld. U zult zien wat de conclusies in dit verband zijn, wij willen ons inzetten om te proberen deel te nemen aan alles wat nodig is om de situatie te stabiliseren. Wij hebben ook de institutionele top voorbereid die volgende week met China zal plaatsvinden. En ik vergeet het vraagstuk van de voedselzekerheid niet, dat van cruciaal belang is in verband met de huidige situatie en waarvoor wij dit initiatief lanceren, waaraan wij nu gaan werken in samenwerking met de ontwikkelingslanden in het bijzonder en de Afrikaanse Unie in het bijzonder. Het FARM-initiatief, dat tot doel heeft de verschillende instrumenten, waarover zij beschikken te mobiliseren om te trachten het hoofd te bieden aan de uitdaging die ons collectief te wachten staat op het gebied van de voedselzekerheid. Dit zijn enkele van de elementen die ik vanavond aan het eind van deze Europese top met u wilde delen. Dank u wel.'

De Europese Raad heeft Charles Michel herkozen tot voorzitter. Zijn tweede termijn van 2,5 jaar begint op 1 juni 2022 en eindigt op 30 november 2024. Michel werd voor dezelfde periode ook herbenoemd tot voorzitter van de Eurotop.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.