Bijgewerkt: 12 augustus 2022

Conferentie over de toekomst van Europa in Straatsburg

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
19-06-2021

Op zaterdag 19 juni werd 2021 in Straatsburg de inaugurele plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa gehouden. De plenaire zitting van vandaag markeert een ander belangrijk moment in het bestaan van de conferentie - een ongekende, open en inclusieve Europese democratische oefening.

Aan de conferentie namen 108 vertegenwoordigers van het Europees Parlement, 54 van de Raad en 3 van de Europese Commissie deel, alsmede 108 vertegenwoordigers van alle nationale parlementen op voet van gelijkheid, en burgers. 108 Europeanen hebben deelgenomen om ideeën te bespreken die voortkomen uit de burgerpanels en het meertalige digitale platform: 80 vertegenwoordigers van de Europese burgerpanels, van wie ten minste een derde jonger is dan 25 jaar, en 27 vertegenwoordigers van nationale burgerpanels of conferenties, ook de voorzitter van het Europees Jeugdforum. 18 vertegenwoordigers van het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité, en nog eens acht vertegenwoordigers van de sociale partners en het maatschappelijk middenveld waren aanwezig.Na openingsverklaringen van de covoorzitters van het dagelijks bestuur bespraken vertegenwoordigers - waaronder ook burgers - het doel en de verwachtingen van de conferentie, die de Europese burgerpanels, de nationale panels en evenementen, en het meertalige digitale platform omvat. Ook het 'Europees burgerevenement van Lissabon', dat op 17 juni 2021 in Portugal werd georganiseerd, werd door de medevoorzitters verwelkomd. Het tweede deel was gewijd aan meer procedurele aangelegenheden, waaronder de agenda van de plenaire vergaderingen van de conferentie, de Europese burgerpanels en het Europees burgerevenement.

Volgende stappen. De Europese burgerpanels zullen in september en oktober bijeenkomen om hun inbreng in toekomstige plenaire debatten voor te bereiden, met inbegrip van een reeks aanbevelingen voor de Unie om gevolg aan te geven, gebaseerd op de via het platform verzamelde bijdragen van de burgers. De conferentie wil zoveel mogelijk ruimte geven aan jongeren en in dit verband zullen ook de voorbereidingen voor het door het Europees Parlement georganiseerde Europees jeugdevenement op 8-9 oktober worden voortgezet. De volgende plenaire zitting is gepland voor 22-23 oktober 2021. Burgers in heel Europa kunnen nu al aan de conferentie deelnemen via het meertalige digitale platform, dat in alle 24 officiële EU-talen beschikbaar is.

De Conferentie over de toekomst van Europa is een door burgers geleide reeks debatten en discussies die mensen uit heel Europa in staat zal stellen hun ideeën te delen en de gemeenschappelijke Europese toekomst mede vorm te geven. Het Parlement wil dat burgers van alle achtergronden, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en belanghebbenden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau worden betrokken bij het vaststellen van de prioriteiten van de EU in overeenstemming met de zorgen van de burgers in een bottom-up, transparante, inclusieve, participatieve en evenwichtige aanpak. Lees ook: Handvest van de conferentieAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.