Bijgewerkt: 16 juni 2024

Conjunctuurbeeld is eind juli 2013 verbeterd

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
02-08-2013

Het conjunctuurbeeld is eind juli 2013 iets minder slecht dan eind juni. Hoewel er meer verbeteringen dan verslechteringen zijn, ligt het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok nog steeds in de fase van laagconjunctuur. Alle indicatoren in de Conjunctuurklok presteren onder hun langjarig gemiddelde.

In de loop van juli is van alle maandindicatoren in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten veranderd. De uitvoer wisselt als enige van kwadrant. Deze indicator schuift van het rode door naar het gele kwadrant. De uitvoer gaat van een neergaande naar een opgaande fase, maar blijft onder zijn langjarig gemiddelde presteren.Het zwaartepunt van de puntenwolk in de Conjunctuurklok ligt eind juli in het rode kwadrant (laagconjunctuur). Van de vijftien indicatoren staan er tien in het rode en vijf in het gele kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarig gemiddelde en de groei neemt af.

Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarig gemiddelde, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde, daar neemt de groei echter af.

Het Conjunctuurdashboard laat de cyclus van de afzonderlijke indicatoren zien. De Conjunctuurklokindicator laat de cyclus van het zwaartepunt van de puntenwolk zien.

Conjunctuur?

Conjunctuur, of fluctuatie is de verandering van het groeipercentage van de economie, of de productie op de korte termijn. De gemiddelde groei over de lange termijn noemen we de trendmatige groei.

De term business cycle, (of economische cyclus) verwijst naar de gehele economie schommelingen in de productie, de handel en de economische activiteit in het algemeen over meerdere maanden, of jaren in een economie georganiseerd free-enterprise principes.

Free-enterprise?

Een economisch systeem, waar weinig beperkingen op de zakelijke activiteiten en het eigendom zijn geplaatstAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.