Bijgewerkt: 9 december 2022

Constructieve veiligheid in het appartementencomplex Zonnesteinhof

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-06-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de staat van de constructieve veiligheid van het appartementencomplex Zonnesteinhof:

Geachte leden van de gemeenteraad,

In deze brief informeer ik u over de staat van de constructieve veiligheid van het appartementencomplex Zonnesteinhof. Het appartementencomplex is begin jaren 1960 gebouwd en bestaat uit 11 bouwlagen. De beheerder van de VvE heeft het bouw- en woningtoezicht van onze gemeente geïnformeerd over de staat van het onderhoud en de constructieve veiligheid van het gebouw. Uit een onderzoek, dat een ingenieursbureau in opdracht van de VvE heeft uitgevoerd, zijn constructieve gebreken naar voren gekomen. Sinds 1 januari 2016 geldt er voor eigenaren van flatgebouwen (met bepaalde constructieve kenmerken en die gebouwd zijn in de periode 1950-1970) een wettelijke onderzoeksplicht inzake de constructieve veiligheid van galerij- en balkonvloeren. De VvE van het appartementencomplex Zonnesteinhof heeft het onderzoek echter op eigen initiatief laten uitvoeren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving


Resultaten onderzoek constructieve veiligheid

Uit het onderzoek, dat de VvE heeft laten uitvoeren, is gebleken, dat er een risico is op vallende delen uit de metselwerkgevels. Ook is er onduidelijkheid over het draagvermogen van de wapening van de galerijvloeren. Tot slot is gebleken, dat het gebouw te kampen heeft met betonrot in de hoofddraagconstructie. Geconcludeerd kan worden, dat de constructieve veiligheid van het gebouw gebreken vertoont.

Verantwoordelijkheid gebouweigenaar

Gebouweigenaren zijn op grond van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van hun eigen gebouw. Vanwege het risico op vallende geveldelen heeft de VvE uit veiligheidsoverwegingen een deel van het complex en een deel van het openbaar gebied in de hekken gezet. Wat het betonrot in de hoofddraagconstructie betreft concludeert het onderzoek, dat de VvE heeft laten uitvoeren, dat vooralsnog geen acute maatregelen nodig zijn.

De VvE van appartementencomplex Zonnesteinhof is voortvarend aan de slag gegaan met het onderzoeken van de constructieve gebreken. Er vindt afstemming plaats met het bouw- en woningtoezicht van onze gemeente. Ik vertrouw erop, dat de VvE de vereiste maatregelen zal treffen. Er is op dit moment geen aanleiding om handhavend op te treden.

Wettelijke onderzoeksplicht constructieve veiligheid galerij/balkonvloeren

Gezien de wettelijke onderzoeksplicht naar de constructieve veiligheid van galerij/balkonvloeren is het de verwachting, dat ook andere VvE’s zich bij ons zullen melden met vergelijkbare constructieve gebreken. In dat geval zal ik u daarover informeren.In de bijlage bij deze brief vindt u meer informatie over deze wettelijke onderzoeksplicht. Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder Handhaving


Wettelijke onderzoeksplicht constructieve veiligheid galerij/balkonvloeren flatgebouwen Verplicht onderzoek naar de veiligheid van galerij- en balkonvloeren. Sinds 1 januari 2016 verplicht de Rijksoverheid eigenaren van flatgebouwen om onderzoek te doen naar de veiligheid van de constructie van galerij- en balkonvloeren. Het gaat om flats met bepaalde constructieve kenmerken die voornamelijk gebouwd zijn in de periode 1950-1970.

Risico’s

Uit onderzoeken is gebleken, dat galerij- en balkonvloeren mogelijk niet voldoen aan de minimale veiligheidseisen. Het risico is instortingsgevaar als gevolg van problemen in de wapening. Zo is er in 2011 een galerij van een flat in Leeuwarden ingestort. Deze risico’s kunnen zich ook voordoen bij flatgebouwen in Amstelveen. Daarom stuurt het college de eigenaren van flatgebouwen (woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren en andere eigenaren van flatgebouwen) een brief met informatie over de wettelijk onderzoeksplicht. Op 1 juli 2017 moeten de onderzoeksrapporten gereed zijn.

Verantwoordelijkheid gebouweigenaar

Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van hun gebouw. Het college doet een beroep op gebouweigenaren om de veiligheid voor de bewoners en de omgeving te garanderen en wijst gebouweigenaren op hun verantwoordelijkheid om het vereiste onderzoek uit te voeren en indien nodig passende maatregelen te treffen.

Handhaving

Het achterwege laten van het wettelijk verplichte onderzoek, of van het treffen van de benodigde maatregelen is een overtreding, waartegen het college handhavend kan  optreden.

Meer informatie

Meer informatie over deze problematiek is te vinden op http://www.sbrcurnet.nl/ in de publicatie ‘Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten’ (oktober 2014). De nieuwe wetgeving met de toelichting is gepubliceerd in de Staatscourant van 22 december 2015, nr. 45221.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.