Bijgewerkt: 28 juni 2022

Consumenten kunnen in 2017 meer lenen om een woning te kopen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
28-10-2016

Consumenten kunnen door inkomensstijgingen en koopkrachtmaatregelen in 2017 naar verwachting meer lenen voor de aankoop van een woning. Het maximale bedrag, dat tweeverdieners kunnen lenen wordt net zoals vorig jaar verder verhoogd door het tweede inkomen zwaarder mee te laten wegen. Het verschil in het maximale hypotheekbedrag tussen eenverdieners en tweeverdieners met eenzelfde inkomen neemt dan verder af. De ruimere norm voor tweeverdieners heeft te maken met belastingmaatregelen die werken stimuleren. Op termijn zal het tweede inkomen volledig kunnen meetellen bij de berekening van de maximale hypotheek.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Stef Blok (VVD) minister voor Wonen en Rijksdienst


Dat schrijft minister Blok (Wonen) mede namens minister Dijsselbloem (Financiën) op 28 oktober 2016 in een brief aan de Tweede Kamer over de leennormen voor een hypotheek. De nieuwe normen gelden vanaf 1 januari 2017. De leennormen worden jaarlijks op basis van een advies van het Nibud vastgelegd in de regeling hypothecair krediet. Met de regeling wordt bepaald wat consumenten op verantwoorde wijze maximaal kunnen lenen voor de koop van en woning. Veel huishoudens lenen echter niet maximaal, omdat hiervoor fors bezuinigd zou moeten worden op de overige uitgaven.

In de leennormen wordt de extra leenruimte voor kopers van zeer energiezuinige huizen aangepast aan de energieprijzen. De rentetabellen worden onder andere vanwege de lage rentestand verfijnd en de inkomenstabellen worden gebaseerd op de gemiddelde ontwikkeling van huishoudinkomens over de afgelopen vier jaar. Voor consumenten en kredietverstrekkers wordt het leenvermogen zo gemakkelijker voorspelbaar. Dit draagt bij aan een stabiele woningmarkt.

Minister Blok start verder een Platform Maatwerk, waarin de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, het toezicht en marktpartijen, eventuele knelpunten rond maatwerkhypotheken in kaart brengen en naar oplossingen zoeken. Met maatwerkhypotheken kunnen banken, mits onderbouwd, afwijken van de standaard leennormen waardoor ouderen die goedkoper willen wonen, zzp’ers, of startende ondernemers eerder een passende hypotheek kunnen krijgen. De ruimte voor uitzonderingen lijkt niet volledig benut te worden. Met het Platform Maatwerk voert de minister een aantal Kamermoties uit die vragen om een onderzoek naar een bredere toepassing van maatwerkhypotheken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.