Bijgewerkt: 18 september 2021

Consumenten moeten hun beltegoed kunnen behouden

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
17-10-2013

Consumenten die aan het einde van de maand een bel-, sms- of datategoed overhouden, moeten voor een abonnement kunnen kiezen, waarbij deze tegoeden automatisch meegaan naar de volgende maand. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ)aan de Tweede Kamer.

Kamp: "Consumenten die hun tegoed niet kwijt willen raken, moeten kunnen kiezen voor een abonnement, dat dat voorkomt. Nu is die keuze er nauwelijks”, aldus de bewindsman. “Voor telecombedrijven biedt dit een kans om nieuwe producten aan te bieden voor consumenten".

'Het komt voor, dat een consument de ene maand tegoed van zijn bel-, sms- of databundel overhoudt en de andere maand juist boven zijn bundel komt en daar extra voor moet betalen. Meenemen van het resterende tegoed naar de volgende maand(en) kan buitenbundelkosten voorkomen, of verminderen.

Vaak vervalt het resterende tegoed echter aan het eind van de maand. De Tweede Kamer heeft dit punt tijdens het AO van 28 mei 2013 aan de orde gesteld en ik heb u toegezegd met de telecomaanbieders in gesprek te gaan over de houdbaarheid van deze tegoeden' – aldus minister Kamp van Economische Zaken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het beltegoed scherm van een telefoon


Eurocommissaris Kroes heeft op 11 september 2013 een voorstel voor een verordening gepresenteerd (COM (2013) 627), met als doel een Europese interne telecommarkt te creëren. Dit voorstel kent een hoog niveau van bescherming van eindgebruikers. Zo worden er eisen gesteld met betrekking tot transparantie en publicatie van informatie, krijgen gebruikers controle over hun verbruik en wordt het overstappen tussen aanbieders geregeld.

Meer keuze voor de consument is een wens van de Tweede Kamer. Volgend jaar wordt gekeken of telecombedrijven voldoende abonnementsvormen aanbieden, waarbij tegoeden automatisch bewaard blijven. Als de keuzevrijheid dan nog steeds onvoldoende is, wordt bekeken, of het aanbieden van een abonnement met houdbaarheid van tegoeden wettelijk verplicht kan wordenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.