Bijgewerkt: 25 juli 2024

Contractuele afspraken over Zwarte Kat zijn gedeeltelijk openbaar

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-02-2023

De gemeente Amstelveen maakt, met instemming van de eigenaar van Amsteldijk Zuid 105, de met de grondeigenaar van locatie de Zwarte Kat in februari 2019 gesloten overeenkomst gedeeltelijk openbaar. Het doel is om misverstanden tegen te gaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Bij bouwplannen die niet passen binnen het geldende bestemmingsplan, sluiten we altijd een overeenkomst tot kostenverhaal. Dat zijn we verplicht op grond van de wet, dus ook bij de Zwarte Kat. Zo kunnen we onze kosten verhalen en maken we onder andere afspraken over de realisatie van het bouwplan. Door de opgelegde geheimhouding er deels af te halen, kunnen we in alle openheid op 6 februari 2023 een gesprek aangaan met de leden van de bewonerscommissie De Zwarte Kat.'

Overeenkomst tot kostenverhaal. In de overeenkomst tot kostenverhaal staan afspraken over het beoogde bouwplan, de te doorlopen ruimtelijke procedure en afspraken over de (plan)kosten die de gemeente maakt en dient te verhalen op de grondeigenaar. Zo’n overeenkomst kent ook een inspanningsverplichting om medewerking te verlenen aan het voorgenomen bouwplan. Dat speelt nu voor de drie beoogde woningen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Het gebouw van Eetcafé 'De Zwarte Kat' in december 2021 aan de Amsteldijk Zuid 105

Bescherming belangen van partijen. Eerder legde de gemeente ter bescherming van de belangen van betrokken partijen geheimhouding op de gehele overeenkomst tot kostenverhaal, waarbij de aankondiging van het aangaan ervan en een zakelijke beschrijving van afspraken op hoofdlijnen wel openbaar zijn. De geheimhouding van de overeenkomst zelf wordt nu gedeeltelijk opgeheven waarbij op grond van de uitzonderingsgronden uit de Woo (Wet Open Overheid) geheimhouding deels in stand blijft.

Openheid. De Wet Open Overheid heeft tot doel om de overheid transparanter te maken. In het licht hiervan onderzoekt de gemeente hoe in de toekomst met volledige geheimhouding op te sluiten overeenkomsten wordt omgegaan. Wethouder Gordon: 'We vinden transparantie belangrijk voor het vertrouwen en voor democratische controle.' Lees ook de informatieve brieven en advies over dit thema hierAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.