Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Controle op gebruik van granuliet bij het A9 project in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Wikipedia
26-01-2022

Naar aanleiding van vragen van Het Parool is gebleken dat er bij Amstelveen gebruik wordt gemaakt van granuliet bij het A9 project in Amstelveen. De gemeente Amstelveen zal de komende jaren vinger aan de pols houden bij het gebruik van granuliet bij het A9 project. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zal namens de gemeente toezicht houden tijdens de uitvoering.

Ophogen van toekomstige rijstroken. Bij het A9 project in Amstelveen wordt granuliet toegepast door de aannemer die in opdracht van Rijkswaterstaat de werkzaamheden uitvoert. Dit gebeurt bij op- en afrit 4 (Ouderkerk aan de Amstel) en op de locatie van het toekomstige tankstation ten westen van Amstelveen. De aannemer gebruikt het materiaal om de grond op te hogen voor toekomstige rijstroken.

'Voor ons als gemeente is de veiligheid van onze inwoners prioriteit één. Gelet op de maatschappelijke discussie over granuliet en de zorgen hierover vragen we de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied versneld onderzoek te doen. Of het gebruik hiervan veilig is en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving' - aldus Herbert Raat (VVD) wethouder A9.

Foto Amstelveen
(Bron Herbert Raat - 2021)

Herbert Raat (VVD) wethouder A9


Certificaten nodig voor gebruik. Granuliet is, met de juiste certificaten, goed en veilig te gebruiken. Het middel wordt in heel Nederland gebruikt voor de aanleg van snelwegen en moet voorzien zijn van een erkende kwaliteitsverklaring. Gecertificeerde en door het ministerie erkende bedrijven geven deze certificaten af. De inspectie Leefomgeving en Transport ziet hierop toe. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied houdt vervolgens namens de gemeente toezicht. Zij controleren de benodigde certificaten, houden tijdens de uitvoering van het project toezicht op de naleving van de regels en in geval van overtreding van die regels gaan zij over tot handhaving.

Bij het breken van grote stukken graniet (bijvoorbeeld voor het maken van steenslag dat wordt gebruikt in asfalt) blijft een fijn materiaal over. De fijnste delen vormen een vaste substantie in klei- of leemvorm. Dit materiaal wordt Noordse klei of granuliet genoemd en is een stevige basis voor snelwegen. Granuliet wordt in heel Nederland toegepast omdat het een stevige basis vormt voor snelwegen en goedkoop verkrijgbaar is. Hierbij moet aan alle eisen uit het Besluit bodemkwaliteit en de Waterwet worden voldaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

De verbreding van de rijksweg A9 ter hoogte van Amstelveen op 3 januari 2022


Gebruik granuliet bij A9 project in Amstelveen. Bij het A9 project in Amstelveen wordt granuliet toegepast door aannemer VeenIX die in opdracht van Rijkswaterstaat de werkzaamheden uitvoert. Dit gebeurt bij op- en afrit 4 (Ouderkerk aan de Amstel) en op de locatie van het toekomstige tankstation ten westen van Amstelveen. De aannemer gebruikt het materiaal om de grond op te hogen voor toekomstige rijstroken. Het wordt boven het grondwater in lagen toegepast. Uiteindelijk wordt het zo ingepakt in het zand-lichaam dat het niet in contact komt met het oppervlakte- of grondwater en op de aangebrachte plek gefixeerd blijft. Rijkswaterstaat moet dit melden bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Granuliet is een metamorf gesteente dat wordt gevormd bij hoge temperaturen en druk. Het granuliet onder de A9 is een mengvorm van de fijnste te gradering van twee steensoorten: graniet uit Schotland en Bestone uit Noorwegen. Lees ook: Gebruik grondstof granuliet bij werkzaamheden A9Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.