Bijgewerkt: 4 maart 2024

Convenant tegen rondtrekkende criminele bendes

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
28-02-2012

Justitie, politie en winkeliers maken een gezamenlijke vuist tegen rondtrekkende bendes. Dat blijkt uit het Convenant Bestrijding Rondtrekkende Dadergroepen, dat is op 27 februari 2012 ondertekend door minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Gerard van Breen namens Detailhandel Nederland.

Het convenant heeft als doel de bendes effectiever te bestrijden en de samenwerking over de hele linie te versterken. De aanpak van rondtrekkende bendes is onderdeel van het bredere publiek-private Actieplan bestrijding criminaliteit bedrijfsleven, dat minister Opstelten op 13 februari 2012 in Zaltbommel lanceerde.

Aanpak

Kern van de aanpak is het grootschalig delen van informatie aanwezig bij het bedrijfsleven aan politie en Openbaar Ministerie om zo bendes harder aan te kunnen pakken en winkeliers beter in staat te stellen voorzorgsmaatregelen te nemen. Landelijk opererende winkeliers beschikken vaak over beeldmateriaal en informatie over de werkwijze van rondtrekkende bendes. Als winkeliers vermoeden, dat ze te maken hebben met een mobiele bende, leveren ze informatie aan bij de dienst Ipol van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD).

Het KLPD analyseert en matcht deze informatie vervolgens met andere politiële informatie. In januari 2010 is hiertoe al een proef gestart. Met de ondertekening van het convenant vandaag, wordt de aanpak van bendes structureel. Daarnaast neemt het aantal deelnemende winkeliers toe en richt de aanpak zich naast winkeldiefstal nu ook op autodiefstallen en inbraken. Ook wordt de slagkracht van de opsporing en vervolging verder vergroot. Daarbij gaat het onder meer om gerichte inzet van opsporingscapaciteit om bendes op te pakken.

bende Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

Met de ondertekening van het Convenant Bestrijding Rondtrekkende Dadergroepen, wordt de aanpak van criminele bendes structureel


Om te voorkomen, dat rondtrekkende bendes hun straf ontlopen door de grens over te trekken komt er een intensievere gegevensuitwisseling met Europol en worden er zogenaamde Joint Investigation Teams met andere landen van de Europese Unie opgericht. Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Detailhandel Nederland blijkt, dat alleen al de winkeliers van Nederland jaarlijks € 250 miljoen schade lijden door rondtrekkende bendes.

Een ander onderdeel in het bestrijden van mobiele bendes is het nemen van preventieve maatregelen door de detailhandel. Zaken die extra aandacht krijgen zijn een nog slimmer voorraadbeheer, zodat de potentiële buit voor rondtrekkende bendes kleiner is. Ook zullen meer winkeliers zich aansluiten bij een dit jaar op te richten gemeenschappelijk informatiepunt dat waarschuwingsberichten over bende-activiteiten uitgeeft.

De politie levert informatie aan de deelnemers van het convenant over waargenomen patronen van mobiele bendes. Gedacht kan dan worden aan welk soort bedrijven recent veelvuldig doelwit zijn geweest van bendes of welke artikelen veelvuldig worden geroofd.

Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie: “Deze vorm van grensoverschrijdende criminaliteit is voor mij absoluut onaanvaardbaar. De samenleving lijdt hierdoor grote schade. Met dit convenant zetten publieke en private partijen zich eendrachtig in voor de bestrijding van rondtrekkende dadergroepen. Ieder draagt hieraan bij vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.”

Gerard van Breen, voorzitter Winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland: “Door de toegenomen investeringen in veiligheid en toezicht is de detailhandel in staat om deze ernstige trend van georganiseerde winkelcriminaliteit te herkennen. Met camerabeelden en andere informatie ondersteunen wij de politie in de opsporing. Het mag niet zo zijn dat bendes ongehinderd rovend door Nederland kunnen trekken.”

Achtergrond

Een rondtrekkende bende is een groep daders die zich stelselmatig verrijkt door onder meer grootschalige winkeldiefstallen, autodiefstallen en inbraken. Dit type bendes voert een breed scala aan delicten uit en is internationaal actief. Het internationale en professionele karakter van deze criminaliteit maakt de aanpak complex. De bendeleden gebruiken bijvoorbeeld rooftassen om winkeldiefstallen te plegen of saboteren inbraakalarmsystemen om ’s nachts toe te kunnen slaan.

Het Convenant Bestrijding van Rondtrekkende Dadergroepen is maandag 27 februari in Den Haag ondertekend door de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, en de voorzitter van de stuurgroep Winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland, Gerard van Breen. Het is afgesloten voor een periode van drie jaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.