Bijgewerkt: 4 december 2023

Corona steunmaatregelen voor maatschappelijke instellingen zijn verlengd in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen Subsidiebureau
01-07-2021

Geacht bestuur,

Met deze brief willen wij u informeren over het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen op 29 juni 2021 om de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor maatschappelijk overbruggingskrediet, kortweg gericht op het borgen van de continuïteit van het maatschappelijk middenveld in Amstelveen, te verlengen tot 1 januari 2022.

Hoewel de corona pandemie nog niet voorbij is komen we langzaam aan in een nieuwe fase, waarin verschillende beperkende maatregelen stapsgewijs worden opgeheven. Het is echter goed mogelijk dat de gevolgen van de crisis ook in deze herstelfase schade toe kunnen brengen. Voor veel, met name culturele instellingen en organisaties, in het bijzonder die instellingen die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van inpandige voorzieningen en/of massale bijeenkomsten, betekent dat dat zij een nog altijd onzekere periode tegemoet gaan.

Het niet voortzetten van de regeling kan dan ongunstig zijn en de continuïteit van uw instelling (ook op de langere termijn) in gevaar brengen. We voorzien dan ook dat het van belang is de regeling in de huidige vorm te verlengen tot 1 januari 2022. Het aflopen van sommige regelingen van Rijk of provincie geeft juist ook aanleiding de gemeentelijke ondersteuning nog iets langer in de lucht te houden. U vindt de gewijzigde nadere regels binnen een week op de website van de gemeente: Garantiesubsidie en Maatschappelijk overbrugginskrediet

Wij wensen u en uw organisatie en medewerkers het beste toe met het komende herstel. Vriendelijke groet, Jantien van Zanten-Ruys Teamleider Samenleving Gemeente AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.