Bijgewerkt: 23 maart 2023

Coronamaatregelen kosten GGD-en 465 miljoen euro

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG
09-08-2020

De coronacrisis vraagt een grote inspanning van de GGD'en en extra inzet op bijbehorende taken zoals bron- en contactonderzoek en bemonstering. De totale netto meerkosten van GGD'en blijken volgens een inschatting van AEF voor dit jaar ongeveer 465 miljoen euro te bedragen. -meldt de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten (VNG). Het adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) maakte in opdracht van de VNG een analyse van de gerealiseerde kosten tot en met mei, het bureau bracht ook de financiële gevolgen vanaf 1 juni tot het einde van 2020 in kaart.

Bron- en contactonderzoek grootste aandeel. Het AEF-rapport 'Meerkosten voor GGD’en ten gevolge van Corona' geeft een eerste indicatie en inschatting van de kosten op hoofdlijnen. Het grootste gedeelte van de kosten van blijkt voor rekening van het bron- en contactonderzoek te komen.


Het hoofdkantoor van GGD Amsterdam aan de Nieuwe Achtergracht 100. De Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam is de lokale gezondheidsdienst van Amsterdam, Diemen en de Amstellandgemeenten. Het doel van deze lokale GGD-afdeling is het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid in het werkgebied. De activiteiten van de ongeveer 1300 medewerkers van de GGD Amsterdam zijn deels gericht op de inwoners van Amsterdam en deels op de werkers in de zorg


AEF geeft in dit onderzoek algemene inzichten en presenteert geen verschillen tussen afzonderlijke GGD’en. Door het korte tijdsbestek, waarin de GGD’en de uitvraag van de tot nu toe gemaakte kosten moeten invullen, hebben zij niet de tijd gehad om alle kosten (op precies dezelfde manier) uit te splitsen naar specifieke taken. Dat geeft slechts beperkt mogelijkheden voor detailvergelijkingen.

Ook in algemene zin is vergelijking lastig omdat GGD’en onderling grote verschillen kennen. Sommige van deze verschillen komen in de huidige situatie extra naar voren. Hierbij hebben we het bijvoorbeeld over:

- het takenpakket. Sommige GGD’en hebben bijvoorbeeld een ambulancevoorziening, wat een grote kostenpost is. Hierbij komt dat een enkele GGD met een ambulancevoorziening de afgelopen maanden boetes heeft gehad, omdat de medewerkers door de langere omkleedtijd naar beschermende pakken niet binnen de opkomsttijd op de adressen aankwamen.

- verschillen in organisatie- en financieringsstructuur. De meeste GGD’en hebben het grootste deel van hun kosten en capaciteit geregeld via de gemeentelijke inwonerbijdrage. Sommige GGD’en voeren een relatief groot deel van hun taken uit op contractbasis, waardoor de financiële effecten van het wegvallen van deze activiteiten anders zijn. We maken in dit onderzoek onderscheid tussen begrote kosten uit de gemeentelijke bijdrage en extra (contract)kosten die gemeenten maken.

- de situatie waarin de regio’s zitten. De zuidelijke regio’s hebben op grotere schaal te maken met het Coronavirus dan de noordelijke regio’s. In deze rapportage worden inzichten daarom op landelijk niveau weergegeven.  Meer informatie: Lees het rapport van AEF. Meerkosten voor GGD’en  ten gevolge van Corona: eerste indicatie van kosten op landelijk niveau (pdf 16 pagina’s)

GGD? De Gemeentelijke gezondheidsdienst, Gemeentelijke geneeskundige dienst, Geneeskundige gezondheidsdienst of Gemeenschappelijke gezondheidsdienst is de dienst, waarover elke gemeente in Nederland volgens de wet dient te beschikken om een aantal taken op het gebied van de publieke volksgezondheid uit te voeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.