Bijgewerkt: 20 juni 2024

Coronavirus update 29 april 2020 in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: RIVM/NIVEL
29-04-2020

Op 29 april 2020 zijn er 76 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 145 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Dit zien we ook na dit weekend met aansluitend Koningsdag vooral bij het aantal overlijdens – meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een bericht.

Tot nu toe zijn er 38.802 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het  aantal gemelde overleden patiënten.

Foto Amstelveen
(Bron RIVM - 2020)

Op 29 april 2020 zijn er 76 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 145 personen als overleden gemeld


Tussenrapportage onderzoek naar hoe mensen in Nederland de coronacrisis beleven. Het RIVM en het Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg  onderzoeken tussen 24 februari en 17 mei 2020 samen hoe mensen in Nederland de coronacrisis beleven. Vandaag verschijnt de tussenrapportage van de eerste vier vragenlijsten, die tussen 24 februari tot en met 19 april 2020 zijn uitgezet. Voor het onderzoek worden telkens ongeveer 3.000 mensen van het Nivel Consumentenpanel met vragenlijsten ondervraagd. Daarbij kijken zij onder andere naar waar mensen meer informatie over willen. Ook onderzoeken zij hoe bezorgd mensen zijn over het nieuwe coronavirus en hoe zij denken over de maatregelen van de Rijksoverheid. De leden van het Nivel Consumenten panel ontvangen in de onderzoeksperiode zes keer een vragenlijst. Tot 17 mei zijn er nog twee vragenrondes.

Op dit moment gaat Nederland gebukt onder de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Dit zorgt voor toenemende druk op het zorgsysteem. Het Nivel brengt in het kader van zijn onderzoeksprogramma COVID-19 in kaart wat de belasting is voor huisartsenpraktijken, welke ondersteuningsbehoefte er is, welke oplossingen gevonden worden en wat de verwachtingen zijn wat betreft uitgestelde zorg.

Het Nivel heeft in afstemming met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een korte vragenlijst opgesteld voor alle huisartsenpraktijken in Nederland. Alle huisartsenpraktijken zijn inmiddels aangeschreven. Deze praktijken kunnen ons – door het invullen van de vragenlijst– inzicht geven in de actuele behoeften en uitgestelde gevolgen van de COVID-19 crisis. Meer weten? Lees onze oproep voor deelname!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.