Bijgewerkt: 8 december 2022

Criminaliteit ten opzichte van 2009 met 5 procent gedaald

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
29-08-2011

In 2010 registreerde de politie bijna 1,2 miljoen misdrijven. Daarmee daalde de geregistreerde criminaliteit ten opzichte van 2009 met 5 procent. Van de veelvoorkomende misdrijven registreerde de politie 14 procent minder vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag, 8 procent minder gewelds- en seksuele misdrijven en 3 procent minder vermogensmisdrijven – meldt het CBS.

Meer woninginbraken en gestolen bromfietsen

Vermogensmisdrijven maken bijna 60 procent uit van de 1,2 miljoen geregistreerde misdrijven. Deze categorie misdrijven omvat onder andere diefstal, inbraak, bedrog en beroving.

vermogenmisdrijven Amstelveen
(Bron CBS - 2011)

Geregistreerde vermogensmisdrijven in 2009 en 2010


Met uitzondering van woninginbraak en brom- en snorfietsdiefstal zijn alle typen vermogensmisdrijven in 2010 gedaald. Naar verhouding daalde het aantal geregistreerde fietsdiefstallen het sterkst, met 16 procent. Ook scholen, sportcomplexen en bedrijven zijn in 2010 veel minder vaak getroffen door diefstal en inbraak.

Van de gewelddadige diefstallen namen de overvallen met 10 procent en de berovingen op straat met 3 procent af. Zakkenrollerij nam eveneens af. Maar het aantal geregistreerde woninginbraken steeg in 2010 met 10 procent, en diefstal van brom- en snorfiets nam met 9 procent toe.

Kleine pakkans voor zakkenrollers, fietsendieven en inbrekers

Jaarlijks wordt een kwart van alle geregistreerde misdrijven opgehelderd. De pakkans verschilt sterk per type misdrijf. Met ruim 60 procent is de pakkans het grootst voor gewelds- en seksuele misdrijven, omdat het slachtoffer doorgaans aanwijzingen geeft over de dader(s). Voor vernielingen en vermogensmisdrijven is de pakkans beduidend kleiner: respectievelijk 21 procent en 12 procent.

De politie lost circa een op de vijftig gevallen van zakkenrollerij en een op de vijfentwintig fietsdiefstallen op. Ook de pakkans na een woninginbraak is met 7 procent betrekkelijk klein. Omdat winkeldieven doorgaans op heterdaad worden betrapt is het ophelderingspercentage van dit delict veel hoger (ruim 80 procent) dan dat van de andere diefstaldelicten.

Vergeleken met 2009 is de pakkans voor bijna alle typen vermogensmisdrijven nagenoeg onveranderd gebleven. De pakkans voor overvallen daalde echter van 33 naar 26 procent.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.