Bijgewerkt: 18 mei 2024

Crisisbeheersingsplan Uithoorn

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Gemeente Uithoorn
10-01-2006

Het college van B en W van Uithoorn heeft op 20 december 2005 het nieuwe rampenplan vastgesteld. Het Crisisbeheersingsplan is veelomvattender dan het oorspronkelijke rampenplan. Met het plan is de gemeente weer beter voorbereid op eventuele rampen, maar bijvoorbeeld ook op terroristische dreigingen.

Volgens landelijk geldende wetgeving moet het college van burgemeester en wethouders tenminste éénmaal per vier jaar een rampenplan vaststellen. Omdat een rampenplan tegenwoordig meer inhoudt dan alleen het bestrijden van rampen wordt in het vervolg gesproken van een crisisbeheersingsplan.

Dit plan richt zich dus niet alleen op de bevoegdheden, organisatie en verantwoordelijkheden bij de bedreiging van de openbare veiligheid, maar ook op de bedreiging van de openbare orde en rechtsorde.

In het Crisisbeheersingsplan is ten eerste een inventarisatie van de risico’s gemaakt. Verder bevat het plan ook een beschrijving van de organisatie ten tijde van rampen. Hierin worden de verantwoordelijkheden, taken en de bevoegdheden omtrent rampenbestrijding beschreven.

Ook het beleid van de gemeente ten aanzien van rampenbestrijdingsplannen is in het plan vastgelegd. Het Crisisbeheersingsplan is gebaseerd op een model dat is ontworpen voor de zeven gemeenten van de brandweerregio Amsterdam en Omstreken, te weten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

De vaststelling van de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure (GRIP) is inmiddels een feit en opgenomen in het Crisisbeheersingplan. Tevens zijn de dreiging van en gevolgen van het terrorisme verwerkt in het Crisisbeheersingplan. Dit zijn belangrijke wijzigingen ten opzichte van het rampenplan van 2003.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.