Bijgewerkt: 28 september 2021

Crisisheffing levert ruim 600 miljoen euro op voor het Rijk

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
28-10-2013

De crisisheffing 2012 heeft ruim 628 miljoen euro opgebracht. Deze heffing moet worden betaald over het loon boven 150 duizend euro. Ruim de helft van de opbrengst komt uit de financiële en zakelijke dienstverlening - meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Pseudo-eindheffing hoog loon

In 2013 geldt een tijdelijke maatregel voor werkgevers met werknemers die in 2012 meer dan 150 duizend euro aan loon uit tegenwoordige dienstbetrekking kregen: de pseudo-eindheffing hoog loon, beter bekend als de crisisheffing. Deze heffing komt bovenop eventuele eerder betaalde belastingen.

Crisisheffing Amstelveen
(Bron CBS - 2013)

Crisisheffing, of pseudo-eindheffing hoog loon 2012 naar bedrijfstak


Het fiscaal loon is het loon waarover loonheffing is berekend en afgedragen. Onder werkgevers wordt hier verstaan: inhoudingsplichtigen voor de loonheffing. Een inhoudingsplichtige is een administratieve eenheid die namens een werkgever aan een groep werknemers loon uitbetaalt, op dit loon loonbelasting en premies inhoudt en deze aan de Belastingdienst afdraagt.

Extra heffing voor 13,5 duizend werkgevers

Bijna 13,5 duizend werkgevers hadden één, of meer werknemers die in 2012 meer dan 150 duizend euro verdienden. Zij moesten een heffing van 16 procent betalen over het loon boven 150 duizend euro. Ruim 44 duizend werknemers vielen onder deze crisisheffing.

De werkgevers in de specialistische zakelijke dienstverlening (holdings, adviesbureaus, accountants, advocaten) droegen 178 miljoen euro aan heffing af. Voor de werkgevers van financiële instellingen beliep de heffing 125 miljoen euro. Samen waren deze twee bedrijfstakken goed voor bijna de helft van de opbrengst.

Gemiddeld een halve ton

Werkgevers die heffing verschuldigd waren, droegen gemiddeld bijna 47 duizend euro af. In sommige kleine bedrijfstakken was het gemiddelde bedrag relatief hoog, zoals in de bedrijfstak sport en cultuur, waarvan het betaald voetbal een onderdeel is. Per betalende werkgever was de heffing 108 duizend euro.

Ongeveer 92 procent van de werknemers voor wie de heffing is betaald, was een man. De zorgsector had met 16 procent het hoogste aandeel vrouwen met een jaarinkomen boven 150 duizend euro. Dit is ook de sector met het hoogste aandeel vrouwen onder de werknemers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.