Bijgewerkt: 16 juni 2024

Cryptomunten en de voordelen van de EU-wetgeving

Nieuws -> EU

Bron: Europees Parlement
28-04-2023

Het is bewezen dat het gebruik van crypto-activa en de technologie die erachter schuilt erg belovend maar ook erg problematisch is. Daarom werkt de EU aan regels om de ontwikkeling van deze technologieën en hun gebruik in de EU te helpen stimuleren, maar tegelijkertijd gebruikers te beschermen. Meer lezen over de digitale transformatie van de EU.

Risico's van crypto-activa. Het vermijden van een centraal register en instelling, de veilige en simpele transacties tussen twee partijen zonder een tussenpersoon is deel van de aantrekkingskracht van crypto-activa. Hierdoor ontstond de nood aan nieuwe EU-wetgeving om de bescherming tegen aanzienlijke risico's te verbeteren.

Risico’s voor consumenten, bedrijven en markten. De nieuwe regelgeving is bedoeld om veel risico's van crypto-activa aan te pakken. Momenteel, wanneer mensen te maken krijgen met crypto-activa, zijn ze niet gedekt door EU-consumentenbeschermingsvoorschriften, en ze zijn vaak onvoldoende geïnformeerd over de risico’s, wat betekent dat ze geld kunnen verliezen. Het wijdverspreide gebruik van crypto-activa zonder wetgeving zou tot financiële instabiliteit, marktmanipulatie en financiële misdaden kunnen leiden. Omdat transacties grotendeels anoniem zijn, worden cryptovaluta regelmatig gebruikt voor criminele activiteiten. In de nasleep van de Oekraïense oorlog, hebben de EU-landen handel met cryptomunten in Rusland of met Russische entiteiten beperkt.Ecologische impact. De technologie gebruikt enorme hoeveelheden elektriciteit, en laat dus een grote ecologische voetafdruk achter. Naar schatting is de energieconsumptie van bitcoin hetzelfde als dat van een klein land. Meer lezen over de Green Deal en EU-actie tegen klimaatverandering.

De voordelen van nieuwe EU-wetgeving over crypto-activa. De EU werkt aan nieuwe regels om het potentieel van crypto-activa te stimuleren en de gevaren te beperken: de Verordening markten voor crypto-activa (MiCA). Het Parlement en de Raad hebben er in juni 2022 een voorlopig akkoord over bereikt. Het werd formeel goedgekeurd door het volledige Parlement in april 2023 en wacht nu op de goedkeuring van de EU-landen in de Raad. Om de ontwikkeling en het gebruik van deze technologieën te stimuleren, willen de nieuwe regels rechtszekerheid bieden, innovatie steunen, consumenten en investeerders beschermen en financiële stabiliteit verzekeren.

Financiële stabiliteit en consumentenbescherming verzekeren. Door het publieke aanbod van crypto-activa te reguleren, verzekeren de regels financiële stabiliteit. De regels dekken de transparantie, bekendmaking, bevoegdheden en toezicht van transacties. EP-leden willen dat de uitgiften van enkele tokens gecontroleerd worden door de Europese Autoriteit voor veiligheid en markten (ESMA) en de Europese Bankautoriteit (EBA). Bedrijven die in contact komen met crypto-activa zullen consumenten beter moeten informeren over de risico’s en kosten. Het EU- Parlement heeft in maart 2022 ook regels goedgekeurd over het gebruik van gedistribueerde registertechnologieën, zoals blockchains, voor de handel in crypto-activa. Dergelijke technologieën maken de registratie van interacties en de transfer van crypto-activa mogelijk. Het doel van deze wetgeving is om de ontwikkeling van oplossingen voor de handel in crypto-activa aan te moedigen, met behoud van een hoog niveau van financiële stabiliteit, transparantie en marktintegriteit.

De ecologische voetafdruk van cryptocurrencies verkleinen. Om de hoge ecologische voetafdruk van cryptomunten te beperken, verplichten de MiCA-regels belangrijke aanbieders van cryptodiensten hun energieverbruik bekend te maken.

Het gebruik van cryptogeld voor criminele activiteiten voorkomen. In april 2023 heeft het Parlement de EU-regels goedgekeurd die de opsporing en de identificatie van crypto-activa mogelijk maken, om het gebruik ervan voor het witwassen van geld, financiering van terroristen en andere misdaden te voorkomen. De nieuwe wet maakt het ook mogelijk om verdachte transacties te blokkeren. De regels hebben betrekking op cryptotransacties van meer dan € 1000.

Aanpak van belastingontduiking en -ontwijking. In oktober 2022 riep het Parlement de EU-staten op om de belasting op crypto-activa beter te coördineren en zei het dat er een eerlijke, transparante en doeltreffende belasting op moet worden geheven, maar dat de autoriteiten een vereenvoudigde fiscale behandeling moeten overwegen voor occasionele of kleine handelaren en kleine transacties. De leden zeiden dat blockchain een efficiënte belastinginning zou kunnen vergemakkelijken.

Wat zijn crypto-activa, cryptovaluta, tokens en stablecoins? Crypto-activa zijn digitale activa die kunnen worden gebruikt als ruilmiddel of voor investeringen. In tegenstelling tot traditioneel bankieren is er geen centraal register nodig - ze zijn gebaseerd op gespreide boekhouding waarmee transacties veilig kunnen worden geregistreerd door een netwerk van computers. Ze zijn privé; niet uitgegeven of gegarandeerd door een centrale bank of overheidsinstantie. "Crypto" in de naam verwijst naar veiligheid - ze zijn beveiligd met cryptografie.

Cryptovaluta. De eerste crypto-activa waren bitcoins, geïntroduceerd in 2008 als een cryptovaluta - betalingsmethode als alternatief voor door de centrale bank uitgegeven valuta. In 2020 waren er 5.600 verschillende cryptovaluta met een geschatte wereldwijde waarde van € 250 miljard (nog steeds een relatief klein deel van de waarde van al het geld). Deze generatie crypto-activa wordt over het algemeen niet gedekt door activa die intrinsieke waarde hebben, en hun waarde is vaak behoorlijk volatiel, wat hun praktisch gebruik beperkt en waardoor ze een vorm van risicovolle investering worden in plaats van een nuttige valuta.

Tokens en stablecoins. Tokens zijn nieuwere crypto-activa; ze zijn een digitale weergave van belangen of rechten op bepaalde activa. Ze worden meestal uitgegeven om kapitaal aan te trekken voor nieuwe ondernemersprojecten of start-ups. De introductie van nieuwe producten zoals stablecoins, die een stabielere betaalmethode zouden kunnen zijn omdat hun waarde wordt ondersteund door echte activa, voorziet nieuwe mogelijkheden voor innovatie en gebruik op grotere schaal, die ook tegelijk grotere bedreigingen met zich meebrengen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.