Bijgewerkt: 26 september 2021

Datacenters in Noord-Holland

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH/Gemeente Amstelveen/Wikipedia
20-02-2021

Zowel de provincie Noord-Holland als gemeente Hollands Kroon onderkennen het belang van datacenters. Het vergunningsproces en de rol van bevoegd gezag zijn niet van invloed op de vraagstukken rondom de wenselijkheid, locatie of inpassing van datacenters. Recent is er onduidelijkheid ontstaan over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters naar aanleiding van de vestiging van een nieuw datacenter in de gemeente.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verschillen van mening over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters. Het juridisch advies dat de provincie heeft gevraagd aan landsadvocaat Pels Rijcken is niet eenduidig. Pels Rijcken komt tot de conclusie dat de datacenters vergunningplichtig zijn en dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn in de parlementaire geschiedenis en/of de jurisprudentie om te bepalen of het college van GS of B&W bevoegd gezag is.Microsoft bouwt een tweede datacenter in Middenmeer, ondanks de ingediende bezwaren. Luchtfoto van het datacenter op het Agriport-terrein in de gemeente Hollands Kroon. Op basis van de huidige bestemmingsplannen, de bouwsteen werklocaties Amstelveen en de startnotitie Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ) blijkt dat datacenters zich op dit moment niet kunnen vestigen in Amstelveen. De Amstelveense bestemmingsplannen bieden geen direct planologisch recht voor de vestiging van datacenters


Provincie en gemeenten verkennen samen de mogelijkheden om duidelijkheid te krijgen over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters. Deze duidelijkheid kan alleen worden verkregen door een uitspraak van de bestuursrechter. Ongeacht wie bevoegd gezag is, is dezelfde regelgeving van toepassing met betrekking tot de milieuaspecten van de vergunning. Lees ook: Stand van zaken van het datacenterbeleid van Amstelveen (pdf 2 pagina’s).

Een datacenter is een gebouw, specifieke ruimte binnen een gebouw, of een groep gebouwen die wordt gebruikt om computersystemen en bijbehorende componenten, zoals telecommunicatie- en opslagsystemen, te huisvesten. Aangezien IT-activiteiten van cruciaal belang zijn voor de bedrijfscontinuïteit, omvat het doorgaans redundante of back-up componenten en infrastructuur voor stroomvoorziening, datacommunicatieverbindingen, omgevingscontroles (bijv. airconditioning, brandbestrijding) en diverse beveiligingsvoorzieningen. Een groot datacenter is een operatie op industriële schaal die evenveel elektriciteit verbruikt als een kleine stad.

Datacenters vinden hun oorsprong in de enorme computerruimten van de jaren 1940, zoals ENIAC, een van de vroegste voorbeelden van een datacentrum. De vroege computersystemen, die complex waren in bediening en onderhoud, vereisten een speciale omgeving, waarin zij konden functioneren.Tijdens de bloeiperiode van de microcomputerindustrie, en vooral in de jaren 1980, begonnen gebruikers computers overal in te zetten, in veel gevallen met weinig of geen aandacht voor de bedieningseisen. Naarmate de activiteiten op het gebied van de informatietechnologie (IT) echter complexer werden, werden organisaties zich meer en meer bewust van de noodzaak om de IT-middelen onder controle te houden. De komst van Unix aan het begin van de jaren 1970 leidde in de jaren negentig tot de daaropvolgende verspreiding van vrij verkrijgbare Linux-compatibele PC-besturingssystemen.

Deze werden 'servers' genoemd, aangezien timesharing-besturingssystemen. zoals Unix sterk steunen op het client-server-model om het delen van unieke middelen tussen meerdere gebruikers te vergemakkelijken. De beschikbaarheid van goedkope netwerkapparatuur, gekoppeld aan nieuwe normen voor de gestructureerde bekabeling van het netwerk, maakte het mogelijk een hiërarchisch ontwerp te gebruiken waarbij de servers in een specifieke ruimte binnen het bedrijf werden geplaatst. Het gebruik van de term 'datacenter', zoals toegepast op speciaal ontworpen computerruimten, begon rond deze tijd aan populariteit te winnen.

De groei van datacenters kwam tijdens de internet zeepbel van 1997-2000. Bedrijven hadden snelle internetverbindingen en een non-stop werking nodig om systemen te implementeren en een aanwezigheid op het internet te vestigen. Het installeren van dergelijke apparatuur was voor veel kleinere bedrijven niet haalbaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.