Bijgewerkt: 21 maart 2023

De effecten van Euro 5- feiten en cijfers

Nieuws -> Informatief

Bron: Milieu- en Natuur Planbureau
24-02-2006

Het Euro 5 voorstel van de Europese Commissie houdt nieuwe emissie-eisen voor personen- en bestelauto’s in. Dit betekent dat nieuwe dieselauto’s vanaf 2010 roetfilters nodig zullen hebben. Dit is een kosteneffectieve maatregel voor de verlaging van de fijnstofemissie. De huidige voorstellen vereisen geen NOx-katalysator bij nieuwe dieselauto’s. De luchtkwaliteit in veel Europese steden zou daarbij echter wel gebaat zijn. download rapport (PDF 1,1 MB)


Het probleem


De luchtkwaliteit in Europa verbetert. Toch doen zich in veel Europese steden nog overschrijdingen van grenswaarden voor. Het lokale wegverkeer is grotendeels verantwoordelijk voor de overschrijdingen van de grenswaarde voor stikstofdioxide. Wegverkeer is ook een belangrijke bron van deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 µm. Dit is de gezondheidsrelevante fijnstoffractie. De Euro 1 tot en met Euro 4 emissie-eisen voor auto’s zijn een effectief instrument gebleken om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren.


Het Commissievoorstel en de effecten


Het Euro 5 voorstel houdt in dat vanaf ongeveer 2009 personen- en bestelauto’s die nieuw op de Europese markt komen, 80% minder fijn stof en 20% minder stikstofoxiden moeten uitstoten ten opzichte van de Euro 4 eisen.

Door de geleidelijke invoering van nieuwe auto’s in het wagenpark zal Euro 5 rond 2020 zijn maximale effect bereiken. Het effect in Nederland is een halvering van de fijnstofuitstoot door het wegverkeer en in Europa een afname van 40%. De uitstoot van stikstofoxiden door het wegverkeer zal in Nederland in 2020 met 7% afnemen en in Europa met 16%.
Opties voor verbetering

De luchtkwaliteit in Europese steden zal door de Euro 5 maatregelen verder verbeteren. Niet alle knelpunten in de luchtkwaliteit van stikstofdioxide zullen hierdoor echter worden weggenomen. Om alle knelpunten wel op te lossen is een verdere aanscherping van emissie-eisen van stikstofoxiden in de orde van 40-85% nodig ten opzichte van de Euro 4 eisen.

De nieuwe Europese Luchtkwaliteitsrichtlijn stelt dat uiterlijk in 2015 aan de grenswaarden voor stikstofdioxide moet zijn voldaan. Om die termijn enigszins haalbaar te maken is een snelle invoering van scherpe Euro emissie-eisen voor stikstofoxiden nodig.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.