Bijgewerkt: 27 maart 2023

De sport en de politiek

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
14-07-2005

Door een overvolle agenda van de commissie Burger en Samenleving van woensdag 29 juni werd het agendapunt over de problematiek van de Bondgenoten (de 3 sportverenigingen die de misstanden/gevolgen van het huidige accommodatiebeleid aan de kaak hebben gesteld) verschoven naar maandag 4 juli, hierdoor waren de vele aanwezige sporters deze woensdagavond voor niets gekomen.

Helaas, maar de agenda kon niet worden aangepast met als gevolg dat de raadszaal op de daarop volgende maandag zeer dun was bevolkt. Op deze maandagavond, nadat wij wederom gebruik hadden gemaakt van ons spreekrecht en enkele vragen van de raadsleden hadden beantwoord, ontstond er een levendige discussie tussen de verschillende fracties onderling en de wethouder over de ontstane problematiek van de genoemde verenigingen en de gedane voorstellen om de specifieke problemen per verenging op te lossen.

Op zich zelf juichen we het natuurlijk toe dat de gemeente zich nu inspant om voor deze 3 sportverenigingen te herstellen wat door het gevoerde beleid was misgegaan, maar wij zijn natuurlijk niet de enige sportvereniging die de niet gewenste gevolgen van het Amstelveense sportbeleid voelen.
Ook voor andere verenigingen geldt dat zij voor welhaast onoverkomelijke problemen worden gesteld door het thans gevoerde beleid . Wij hebben de raadsleden erop gewezen dat verscheidene andere verenigingen ons hierover hadden benaderd en zich graag bij ons wilden aansluiten.

Maar het lijkt wel of de gemeente geen oog heeft voor deze signalen, men houdt angstvallig vast aan het eenmaal ingezette en door de overgrote meerderheid van de raadsleden aangenomen beleid.
Van verenigingen echter wordt verwacht dat zij inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, terwijl de gemeente vasthoudt aan het eenmaal genomen besluit van 2 1/2 jaar geleden, ongeacht of er zich veranderende omstandigheden voordoen. Tijdens deze raadsvergadering wezen de aanwezige fracties dan ook regelmatig terug naar het in meerderheid genomen besluit van 2 1/2 jaar geleden.

Er werdgeen moment bij stil gestaan, dat het toen genomen besluit misschien door de feiten achterhaald zou kunnen zijn. Het zou de politieke partijen sieren als ze ook maar een beetje de bereidheid zouden tonen om het gevoerde beleid in heroverweging te willen nemen, vooral omdat juist de afgelopen tijd enkele sportverenigingen de noodklok hadden geluid over de gevolgen van dit beleid. Tot op heden heeft de gemeente alleen maar aan symptoom bestrijding willen doen terwijl de veroorzaker van het symptoom rustig mag blijven voortbestaan.

Met de verkiezingen in aantocht en de wetenschap dat politiek Den Haag zich d.m.v. TV spots en media-interviews zeer veel moeite getroost, om Nederland aan het bewegen te krijgen of lid te gaan worden van een vereniging, zou de politiek in Amstelveen zich moeten realiseren, dat men hierbij niet kan achterblijven en de sport in hun verkiezingsprogramma's een veel prominentere rol zal moeten laten gaan innemen. Dan alleen zal Amstelveen weer een sportstad van betekenis kunnen gaan worden.

De drie bondgenoten, Odin, De Futen en Volleybalvereniging Martinus
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.