Bijgewerkt: 4 maart 2024

De 10de collecte van Amnesty International

Nieuws -> Informatief

Bron: Mea van Tilburg
08-02-2012

'Geef om vrijheid': collecte van Amnesty International

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2012 voor de tiende maal een landelijke collecte. Deze vindt plaats van 12 februari tot en met 18 februari 2012. Na de eerste succesvolle negen jaren, waarbij in 2011 circa 23.000 vrijwilligers langs de deuren gingen en € 1.810.000,- werd opgehaald, zullen zo’n 24.000 collectanten dit jaar steun gaan vragen voor het werk van Amnesty. In Amstelveen haalden we bijna 11.000 euro op in 2011.

amnesty  Amstelveen
(Bron Amnesty International - 2012)

Het logo van Amnesty International. Het is beter een kaars aan te steken, dan de duisternis te vervloeken. Dat betekent, dat je beter zelf wat kunt doen om een vervelende situatie te veranderen, dan er alleen maar over mopperen


Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken, dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Wereldwijd doet Amnesty International onderzoek en voert actie voor een menswaardig bestaan voor iedereen.

Amnesty komt op voor mensen die worden mishandeld, verkracht of vermoord om wat ze zeggen of doen of alleen maar omdat ze vrouw zijn. Amnesty strijdt voor de vrijlating van gewetensgevangenen, voor mensen die gemarteld worden of ter dood veroordeeld zijn.

Amnesty voert actie voor een schoon leefmilieu, schoon drinkwater, gezondheidszorg en een dak boven je hoofd. Amnesty International doorbreekt de stilte, geeft slachtoffers een stem en roept op tot wereldwijde naleving van de mensenrechten.

Waarom collecteren?

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties ontvangt de organisatie geen geld van overheden, of van politieke groeperingen. Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, maken het werk van Amnesty blijvend mogelijk.

Amnesty’s werk blijft helaas nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd.

Mea van Tilburg  www.amnestyamstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.