Bijgewerkt: 18 september 2021

De 1e Amstelveense Montessorischool krijgt 51.000 euro subsidie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-10-2013

Herbert Raat (VVD) wethouder Onderwijs informeert de gemeenteraad:

Op 13 september 2013 bent u geïnformeerd over gestelde vragen in de commissie Burgers en Samenleving van 11 september over de 1e Amstelveense Montessori school en het project Montessori voor een Nieuwe tijd.

Het antwoord op een vraag van de PVDA over het voldoen aan voorwaarden voor verstrekking van de impulssubsidie, luidde als volgt: "Door het aanpassen van de subsidieaanvraag en de toelichting van de bestuurder op het artikel in het Parool, is voldaan aan de gestelde voorwaarden.

In het licht van de subsidievoorwaarde, dat ouders bij het plan moeten worden betrokken, zal de wethouder bij de voorzitter van de MR verifiëren, of de MR nog steeds achter haar standpunt staat, dat zij op 26 februari 2013 heeft ingenomen (toen zij instemde). Hij gaat dit doen uiterlijk vóór 15 november."

Op 7 oktober 2013 heeft de wethouder een gesprek gehad met de voorzitter van de MR, de heer Cremer. De voorzitter van de MR heeft bevestigd, dat de MR het project Montessori voor een Nieuwe tijd wil vervolgen. Alle teamleden van de school zijn voor en een meerderheid van de oudergeledingen is ook voor.

Montessorischool Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Muziekfeest van de 1e Amstelveense Montessorischool op 25 juni 2010


De MR heeft op 7 oktober 2013 tijdens de MR vergadering het vertrouwen in het schoolteam en de nadere uitwerking van het onderwijskundig kader uitgesproken. Zowel de MR als de gemeente worden geïnformeerd over de te nemen stappen. In een werkdocument van 18 september (als bijlage bij een nieuwsbrief verzonden aan alle ouders) is beschreven, dat er rond de herfstvakantie wordt besloten over de opzet van een pilot (hoeveel klassen en hoeveel iPads per klas). De pilot start vervolgens half november. Als voorwaarde bij de subsidieverlening voor een ICT investering en training voor leerkrachten wordt opgenomen, dat MR en gemeente van de tussentijdse resultaten (als opzet pilot, evaluatie pilot) op de hoogte worden gehouden.

Na de instemmende gesprekken met zowel de bestuurder van Amstelwijs als de voorzitter van de MR is het college van mening, dat aan alle voorwaarden voor subsidieverlening is voldaan en gaat het college over tot toekenning van de subsidie ad € 51.000. De activiteiten in de subsidie-aanvraag voldoen aan de gestelde criteria bijdrage aan kwaliteit, betrekken ouders, voorbereiden op maatschappij, talentontwikkeling leerlingen en leerkrachten, duurzaam en vernieuwend.

Met name het betrekken van ouders vindt het college in deze een belangrijk aandachtspunt. De bestuurder geeft in de aangepaste aanvraag en het werkdocument van 18 september 2013 al aan, dat de MR en ouders gezien het innovatieve karakter van het project meer worden betrokken dan bij de selectie van leermiddelen gebruikelijk is. Wanneer blijkt, dat alle kinderen een iPad nodig hebben en daarvoor een vrijwillige ouderbijdrage moet worden gevraagd, dan wordt dit aan de MR voorgelegd en zal een peiling onder de ouders worden gehouden. Het college wordt op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen hieromtrent. Het college ontvangt in het eerste kwartaal 2014 een tussentijdse rapportage over de voortgang en de te verwachten resultaten van het project Montessori voor een Nieuwe tijd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.