Bijgewerkt: 26 februari 2024

De 22 miljoenste coronaprik is gezet in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
13-08-2021

Deze week (32-2021) is de 22 miljoenste coronaprik gezet. De vaccinatiegraad in Nederland is inmiddels hoog en neemt nog elke dag toe. Toch is een verdere stijging nodig. Er is nog steeds een groep van naar schatting 1,8 miljoen mensen die nog geen immuniteit heeft opgebouwd: niet door vaccinatie en niet door infectie. De 4de besmettingsgolf is gelukkig snel gekeerd. En het aantal ziekenhuis- en IC-opnames loopt naar verwachting niet verder op. Dit laat het belang van vaccineren zien. Echter, het gunstige beeld nu is nog geen garantie voor weinig besmettingen in de herfst en winter.

Daarom heeft het kabinet besloten om behoedzaam en stap voor stap de 1,5 meter afstand los te laten. Vanaf 30 augustus geldt de 1,5 meter afstand niet meer in het mbo, hbo en op universiteiten. Alle andere bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 19 september. Op 17 september besluit het kabinet of het verantwoord is om de volgende stap te zetten. 

Op maandag 16 augustus 2021 verschijnt het nieuwsbericht in eenvoudige taal.

30 augustus: geen 1,5 meter afstand meer in het mbo en hoger onderwijs

Studenten kunnen in het nieuwe studiejaar weer fysiek les volgen op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. De 1,5 meter geldt dan niet meer. Wel zijn er nog een aantal extra randvoorwaarden om het fysieke onderwijs verantwoord te laten plaatsvinden. Zoals een maximale groepsgrootte van 75 personen en het gebruik van mondkapjes buiten de les- of collegezalen. Ook blijft het dringende advies om preventief zelftesten te gebruiken in stand.

Het belang voor studenten om fysiek onderwijs te volgen is groot. Door de 1,5 meter los te laten in het mbo, hbo en op universiteiten kunnen zij het nieuwe studiejaar goed beginnen.Overige coronamaatregelen verlengd. Alle overige maatregelen worden verlengd tot en met 19 september. In de horeca blijft een vaste zitplaats verplicht en de sluitingstijd blijft middernacht. Entertainment en beeldschermen mogen nog niet. Nachtclubs en discotheken blijven gesloten. Ook de coronamaatregelen voor evenementen worden verlengd. De uitbreiding van de Garantieregeling Evenementen en de aanvullende tegemoetkoming voor evenementen wordt daarom verlengd tot en met 19 september. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken en om reizen in de spits te mijden blijft staan.

20 september: nergens meer 1,5 meter afstand. Het kabinet neemt zich voor om vanaf 20 september de 1,5 meter afstand ook in de rest van de samenleving los te laten. Hiermee vervallen dan ook de meeste andere maatregelen. Nachtclubs en discotheken blijven in deze stap ook nog gesloten.

Vanaf 20 september 2021 moet er in de horeca, bij evenementen (zoals festivals en publiek bij sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) gewerkt worden met coronatoegangsbewijzen bij meer dan 75 personen. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Op een nog nader te bepalen datum zal het testen voor een coronatoegangsbewijs niet meer gratis zijn, maar zal er om een eigen bijdrage worden gevraagd. 

Om dit besluit te kunnen nemen en deze beoogde stap in september daadwerkelijk te zetten, vraagt het kabinet advies aan het OMT. De vaccinatiegraad en het verloop van het aantal besmettingen zijn daarbij van doorslaggevend belang. Het streven is om het coronatoegangsbewijs (voor gebruik in Nederland) en de overige beperkingen te laten vervallen per 1 november.

Zonder afspraak vaccineren. Het kabinet doet er alles aan om het halen van een prik zo eenvoudig mogelijk te maken. Als je nog geen afspraak hebt gemaakt, dan kun je je op ​een aantal GGD vaccinatielocaties zonder afspraak laten vaccineren tegen het coronavirus. Op Prikkenzonderafspraak.nl ​kun je zien waar je bij jou in de buurt direct je eerste prik kunt krijgen. 

Basisregels blijven. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. 1,5 meter afstand houden (tot het besluit om dit los te laten daadwerkelijk is genomen), handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes.

Een hoge vaccinatiegraad betekent niet dat het coronavirus helemaal weg is. Het virus blijft circuleren, ook in Nederland. Er kunnen nieuwe varianten komen. Het blijft dan ook belangrijk dat iedereen zich bij klachten laat testen, ook als je al gevaccineerd bent. Zo houden we zicht op het virus en zijn nieuwe oplevingen op tijd in beeld.

In nieuwe studiejaar weer fysiek les op universiteit, hogeschool en mbo. In het nieuwe studiejaar 2021-2022 krijgen studenten aan universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen weer fysiek les. Dit betekent dat de regel om anderhalve meter afstand te houden vervalt op de onderwijsinstelling. Hierbij gelden een aantal voorwaarden zoals het gebruik van mondkapjes buiten de les- of collegezalen en een maximale groepsgrootte van 75 studenten. Ook blijft het dringende advies om preventief zelftesten te gebruiken in stand. Deze versoepeling zal per 30 augustus ingaan. Dat maakte het kabinet op 13 augustus 2021 bekend. Fysiek onderwijs is erg belangrijk voor de mentale gezondheid van studenten. Ook komt het ten goede aan de ontwikkeling en studievoortgang. Het maatschappelijk belang om in het nieuwe studiejaar fysiek samen te komen is groot.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/OCW - 2018)

Ingrid van Engelshoven (D66) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Minister Van Engelshoven: 'Hier heeft iedereen lange tijd naar uitgekeken. Na anderhalf jaar voornamelijk digitaal onderwijs vanuit je studentenkamer is het echt een opluchting dat studenten weer samen kunnen komen. Gewoon weer interactie met je medestudenten en docenten, discussie in de werkgroep en samen een kop koffie drinken na de les. Zo fijn dat dit perspectief voor het nieuwe studiejaar eindelijk een feit is. Met een aantal maatregelen kunnen we deze stap nu verantwoord nemen. Daarnaast stijgt de vaccinatiegraad onder jongeren snel, maar ik roep nogmaals op: haal die prik! En test jezelf bij terugkomst na de vakantie. Daarmee bescherm je jezelf en anderen.'

Het afgelopen anderhalf jaar was het nodig om veel onderwijs aan universiteiten, hogescholen en in het mbo op afstand te organiseren. Deze beperkende maatregelen hebben, ondanks de grote inzet in de onderwijssectoren, grote impact gehad op het welzijn, de ontwikkeling en  studievoortgang van studenten, maar ook op de werkdruk van docenten. Het is daarom van groot belang om zo snel mogelijk weer meer fysiek onderwijs te kunnen geven. Wel zijn er een aantal voorwaarden om dit verantwoord te laten plaatsvinden.

Voorwaarden voor verantwoord fysiek onderwijs. Onder studenten blijft er een deel die nog geen tweede prik heeft gehad, veelal ook door de vakantieperiode. Ondanks dat heeft het grote prioriteit om het studiejaar fysiek te kunnen starten per 30 augustus. Het is wel belangrijk dat universiteiten, hogescholen en het mbo daarbij de volgende maatregelen hanteren:  • Een maximale groepsgrootte van 75 studenten in les- of collegezalen;

  • Het dragen van mondkapjes buiten de les- of collegezalen;

  • Het gebruik van preventief zelftesten voor studenten en docenten, tweemaal per week. Zelftesten zijn aan te vragen via www.zelftestonderwijs.nl. Bij klachten laat je jezelf testen bij de GGD en blijf je thuis.

  • Voortzetten van strakke hygiënemaatregelen en goede looproutes in de gebouwen zodat contact beperkt blijft. Daarnaast de ventilatie optimaal houden.


Tevens blijft het belangrijk om je (tweede) vaccinatie te halen. Op veel plekken is het mogelijk om dat zonder afspraak bij de GGD te doen. Ook zijn er regionale initiatieven waarbij er prikbussen worden ingezet om op de campus studenten te kunnen vaccineren. Op www.prikkenzonderafspraak.nl kun je zien waar je snel een prik kunt krijgen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.