Bijgewerkt: 3 december 2023

De 27de klimaatveranderingsconferentie van de Verenigde Naties

Nieuws -> Informatief

Bron: EU raad/Verenigde Naties
08-11-2022

De klimaatimplementatietop op 7 en 8 november 2022, die wordt bijgewoond door wereldleiders, vormt de aftrap van de 27de klimaatveranderingsconferentie van de Verenigde Naties (COP27). Van 6 tot 18 november zal COP27 de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) bijeenbrengen. Daartoe behoren de EU en alle EU-lidstaten.

De conferentie is georganiseerd door Egypte, dat het COP27-voorzitterschap bekleedt. Egypte wil van onderhandelingen en planning overgaan tot uitvoering. Tijdens COP27 zullen de partijen trachten de wereldwijde klimaatmaatregelen te versnellen en er tegelijkertijd voor zorgen dat niemand achterblijft. De EU-delegatie wordt geleid door de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

De organisatie van COP27 in de groene stad Sharm El-Sheikh markeert dit jaar de 30e verjaardag van de goedkeuring van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. In de dertig jaar sindsdien heeft de wereld een lange weg afgelegd in de strijd tegen klimaatverandering en de negatieve gevolgen daarvan voor onze planeet; we zijn nu in staat de wetenschap achter klimaatverandering beter te begrijpen, de gevolgen ervan beter te beoordelen en betere instrumenten te ontwikkelen om de oorzaken en gevolgen ervan aan te pakken.COP27 doelstellingen. De klimaatveranderingsconferentie van dit jaar heeft vier hoofddoelstellingen:

-Matiging: de doelstelling van 1,5 graden opwarming van de aarde ten opzichte van het pre-industriële niveau handhaven.

-Aanpassing: getuige zijn van een verbeterde mondiale agenda voor actie op het gebied van aanpassing

-Financiering: nagaan hoe het staat met de beschikbaarstelling van 100 miljard dollar per jaar tegen 2025 om de ontwikkelingslanden te helpen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

-Samenwerking: zorgen voor een passende vertegenwoordiging van alle relevante belanghebbenden in COP27, met name kwetsbare gemeenschappen.

Bij de opening van de klimaatimplementatietop kwamen meer dan 100 wereldleiders bijeen op de COP27 in Sharm El-Sheikh, Egypte, om te werken aan de uitvoering van de bestaande klimaatovereenkomsten. De wereldleiders werden verwelkomd door de Egyptische president Abdel-Fattah El-Sisi en de secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres.

De top ging van start met een plenaire zitting die werd geopend door President Abdel-Fattah El-Sisi en waaraan een reeks andere prominente sprekers deelnamen, van staatshoofden tot klimaatleiders, die boodschappen brachten over het belang van dringende maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken.
Na de openingszitting waren er drie rondetafelsessies met wereldleiders om een reeks pertinente klimaatveranderingskwesties te bespreken, waaronder Just Transition, Voedselzekerheid en Innovatieve financiering voor klimaat en ontwikkeling.


Premier Mark Rutte heeft op 7 november 2022 op de klimaattop in Egypte (COP27) namens het kabinet een intentieverklaring (pdf 3 pagina’s) met Oman getekend over samenwerking op het gebied van waterstof.

Foto Amstelveen
(Bron screenshot Twitter - 2022)

Premier Mark Rutte op 7 november 2022 op de klimaattop in Egypte (COP27)

Deze samenwerking gaat bijdragen aan de energietransitie in Oman en aan het opzetten van import- en exportfaciliteiten voor groene waterstof. Hierdoor werkt Nederland, in lijn met de recent gepresenteerde Internationale Klimaatstrategie, aan het versnellen van de energietransitie buiten de landsgrenzen en worden tegelijkertijd kansen gecreëerd om een deel van deze groene waterstof in de toekomst in te zetten voor de verduurzaming van de Nederlandse industrie en transportsector. Het kabinet ziet de ontwikkeling van een waterstofmarkt als onmisbaar onderdeel van de energietransitie.

Verantwoordelijk minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie: 'Voor een goed functionerende waterstofmarkt zijn import- en exportketens essentieel. Voor zowel Nederland als Oman is het ontwikkelen van de waterstofketen en het vergroten van het aandeel schone waterstof in de energiemix een prioriteit. Ik ben dan ook heel blij met deze stap. Nederland kan op termijn groene waterstof gaan importeren uit Oman om hier aan de toenemende vraag te voldoen.'

Naast het opzetten van import- en exportfaciliteiten, richt de samenwerking op het gebied van waterstof zich op het uitwisselen van kennis en expertise en het bevorderen van onderzoekssamenwerking. Nederland werkt al met Oman samen op het gebied van water, energie en voedsel. De intentieverklaring is een concreet startpunt voor de samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam en de Haven van Sohar. Via deze havens kan Nederland groene waterstof gaan importeren uit Oman. Vanwege haar ligging is de haven van Sohar uitstekend gepositioneerd om een regionale hub op het gebied van groene waterstof te worden.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.