Bijgewerkt: 9 december 2022

De 4de Veteranendag in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb
15-06-2010


De jaarlijkse veteranendag vond plaats in Amstelveen op zaterdagmiddag 12 juni 2010, in de Bankrashal. De Veteranendag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen - jong en oud, man en vrouw, die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Bij alle deelnemers van een oorlogshandeling hebben de gebeurtenissen een onuitwisbare stempel gedrukt en natuurlijk niet alleen bij de soldaten. Tijdens deze veteranendag was het ook niet anders.

Veteranendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De 4de Amstelveense Veteranendag was in de Bankrashal georganiseerd


Veteranendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De veteranen hebben wat te vertellen


Veteranendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen loopt langs de tafels en maakt een praatje met de mensen


De veteranen en hun echtgenoten werden in de grote sportzaal van de Bankrashal ontvangen door de jazzy klanken van het Amsterdams Dansorkest. De bijeenkomst begon met de toespraak van burgemeester Jan van Zanen en dat volgde een minuut stilte, waarna het Wilhelmus en het Amstelveen lied werd gezongen met de medewerking van zangeres Melinda Varenkamp.

Veteranendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Burgemeester Jan van Zanen tijdens zijn toespraak


De burgemeester vertelde in zijn toespraak, dat de Veteranendag is voor diegenen, die in het verleden het Vaderland dienden, maar zeker ook voor hen, die dat heden ook doen, of in het zeer recente verleden steeds meer deden.

Na de toespraak van de burgemeester gaf Erwin Hoogland, luitenant-kolonel van de Koninklijke Landmacht en VVD politicus een presentatie over de viertal missies, waar aan hij deelnam, zoals in Bosnië in 1992, Macedonië, Irak en recentelijk in Afghanistan. Hij sprak in zijn 15 minuten durende presentatie over de missie in Afghanistan, uit het oogpunt van een militair en ook als politicus.

Veteranendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Erwin Hoogland, luitenant-kolonel van de Koninklijke Landmacht vertelt tijdens zijn presentatie over het werk van de militairen en de politieke samenhang


Veteranendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Oorlogsveteraan Nico van Yper vertelt over zijn oorlogstijd bij de Nederlandse Koopvaardij


Na de presentatie vertelde Nico van Yper, een oorlogsveteraan over de verrichtingen van de mannen en vrouwen van de Nederlandse Koopvaardij, gedurende de Tweede Wereldoorlog. Daarna kreeg Wim Brok, voorzitter van de Stichting Veteranen Actief uit Almere het woord. Hij introduceerde zijn stichting aan de aanwezigen. Met het motto ‘Door, voor en van Veteranen’, wil de stichting een platform bieden aan voormalige militairen en hun krachten bundelen.

Veteranendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wim Brok, voorzitter van de Stichting Veteranen Actief, tijdens zijn presentatie


De stadsdichter van Amstelveen, Koos Hagen was de volgende spreker en hij vertelde over zijn reis in Amerika naar Maggie Valley in Noord Carolina. Daar kwam hij er, tijdens een indrukwekkende herdenkingsdienst van oorlogsveteranen kwam hij achter, dat de meeste slachtoffers, -meer dan 600.000- tijdens de Burgeroorlog tussen 1861 en 1865 vielen.

De herdenkingsdienst van de Amerikaanse veteranen maakte op hem grote indruk en in zijn gedicht trok hij een parallel met al de veteranen, die op de 4de Veteranendag van Amstelveen bijeen waren gekomen, om even bij stilstaan en weer nadenken over de slachtoffers en al de vernietiging van mensenlevens en materiaal, die tijdens een oorlogshandeling altijd gebeurt.

Veteranendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Koos Hagen, de stadsdichter van Amstelveen sluit met zijn gedicht het officiële gedeelte van het programma en dan kunnen de Amstelveense veteranen eindelijk ontspannen met elkaar uitvoerig praten


Wij zijn met tachtig man. De burgemeester

wenkt, de bode hijst de vlag en de agent

blaast de trompet. Niemand lacht

als bij hun braaf gezang wij meezwaaien

met vlaggetjes. Tientallen veteranen

zijn op appèl, ieder noemt naam en rang

onderdeel, wapen en bestemming.

Matroos, verbindingsofficier, sergeant

Normandië, Japan, Korea, Mogadishu

Haïti, Honolulu, Frankfurt, Oezbekistan.


Geen oorlog bracht dit land meer doden

dan die van noord en zuid. Father

against son, brother against brother.

Nu dragen zij hun dure vrede uit

niet vergeten, vlaggen mee

Memorial Day.


Koos Hagen

(bundel Glasscherven, rood)

De toespraak van burgemeester Jan van Zanen:

“Dames en heren, Veteranen, Amstelveners,

Hartelijk welkom op de 4ee Amstelveense Veteranendag. Ik zie naast veel vertrouwde gezichten, ook een aantal nieuwe.Dat is goed om te zien. Want Veteranendag is niet alleen iets van het verleden, het is ook iets van het meer recente verleden en heden.

Steeds meer …

Ons land telt ongeveer 140.000 veteranen. Van toen én van nu. Jong en oud. Wat u allen bindt is die unieke ervaring die nauwelijks is na te vertellen. Een ervaring die u uw hele leven bij u draagt. Het is goed om uw ervaringen te delen.

Veel veteranen doen dat gelukkig. Steeds meer. Ook in het openbaar. Via lezingen, op sites en via scholen. Wanneer een Indië-, of Nieuw-Guineaveteraan in de klas zijn verhaal komt doen. Of een veteraan vertelt over de Tweede Wereldoorlog.

Of een veteraan een lezing geeft over zijn deelname aan de vredesmissie in Libanon. Dat maakt indruk. Diepe indruk. Maar ook veteranen van meer recente missies in bijvoorbeeld voormalig Joegoslavië, Cambodja, Haïti of Irak kunnen naar een school toe komen om te verhalen van toen en daar.

Door ervaringen te delen ontstaat er begrip. En respect. Zoals bijvoorbeeld Marcel Mol die in Bosnië heeft gediend. Hij voelt zich geen veteraan. “Voor mij was het gewoon werk. Je bent militair en je kunt uitgezonden worden. Mijn opa, dát is een echte veteraan”.

Of Evert Driessen (Grebbeberg veteraan): “Nog altijd ben ik blij dat ik niet weet of mijn kogels iemand hebben geraakt.” Uitspraken van veteranen die op hun eigen manier omgaan met hun ervaringen.

Ook erkenning is belangrijk. Dutchbatter Alice Schutte geeft aan dat mensen vaak verbaasd zijn dat ze veteraan is. ‘Hoe kan jij nou veteraan zijn? Je bent hartstikke jong!’ Het is een opmerking die Schutte al vaak gehoord heeft.  ‘Mensen denken bij het woord veteraan meestal meteen aan oudere mannen. Ze vergeten de mensen die aan vredesmissies hebben deelgenomen. Gelukkig is er nu een speciale veteranenspeld.

Daarmee kunnen we laten zien dat wij ook veteraan zijn.’ Uw werk, uw inzet – van alle generaties - kan niet vaak genoeg worden herdacht, bewonderd en geprezen. U ging en gaat, soms letterlijk, soms figuurlijk, het gevecht aan. Waarschijnlijk niet alleen met anderen, maar ook met uzelf.

En het meest bijzondere is eigenlijk, dat velen van u na terugkomst in eigen land, besluiten om het niet te laten bij de missie zelf. Honderden veteranen zijn betrokken bij humanitaire initiatieven in landen waar zij als militair actief geweest zijn in het kader van een militaire missie. De aandacht voor de problematiek van de veteranen bestaat pas sinds het eind van de jaren tachtig.

Pas – te treurig voor woorden eigenlijk. En kwam echt tot leven met de start van een landelijke jaarlijks terugkerende Veteranendag. Mede dankzij dit initiatief én de vele gemeenten die een lokale dag organiseren, blijft er aandacht en steun voor onze veteranen. En terecht. Dat hebben ze verdiend. Dat heeft ú verdiend! Ik vind het geweldig dat u vandaag opnieuw in zo’n grote getale bent gekomen.

Een dag waarop wij in Amstelveen openlijk respect betuigen aan al die mannen en vrouwen die zich namens Nederland hebben ingezet voor vrede en veiligheid. Vochten voor onze parlementaire democratie.  U verdient waardering. Wij zijn aan u veel respect verschuldigd.

Ik vraag u nu 1 minuut stilte om alle burgers en militairen te herdenken die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogsituaties en bij vredesoperaties.

Dank voor uw aandacht. “
Na het officiële deel van de middag konden de aanwezigen een borrel met hapjes nemen ter afsluiting van deze bijeenkomst, waar meer dan 200 veteranen aanwezig waren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.