Bijgewerkt: 22 maart 2023

De 73ste Amstelveense Dodenherdenking

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb/Stichting Amstelveen Oranje
05-05-2018

De Nationale Herdenking, of Dodenherdenking vindt jaarlijks plaats in Nederland op 4 mei, met onder andere twee minuten (voorheen één minuut) stilte om 20.00 uur. De landelijke herdenking is op de Dam in Amsterdam en wordt sinds 1988 georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, terwijl honderden andere comités plaatselijke herdenkingen organiseren. In de oorspronkelijke opzet ging het uitsluitend om de Nederlandse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog, maar sinds 1961 wordt officieel een ruimere definitie gehanteerd die alle Nederlandse oorlogsslachtoffers of omgekomenen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog omvat.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De 'Treurende Vrouw' op het oorlogsmonument in Amstelveen


De lokale Amstelveense 73ste Dodenherdenking vond onder grote publieke belangstelling plaats op vrijdag 4 mei 2018 bij het Oorlogsmonument aan de Amsterdamseweg en was georganiseerd door de Stichting Amstelveen Oranje. De herdenking werd ook dit jaar weer muzikaal begeleid door het Harmonie Orkest Amstelveen. Na het intreden van het Vaandel door leden van de Bond van Wapenbroeders afdeling Amstelland, hielden Varvara Denisova kinderburgemeester van Amstelveen, scholier Omran Baikari en stadsdichter Matthijs den Hollander een voordracht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De scouts van de Radboud-groep begeleiden al jarenlang de ceremonie tijdens de herdenkingen
en kijken pal in de zon, die gelukkig wel aanwezig was


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Hugo van der Kooij de ceremoniemeester verwelkomt alle aanwezigen tijdens de 73ste Dodenherdenking


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De leden van de Wapenbroeders afdeling Amstelland dragen het vaandel naar het monument


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Honderden burgers kwamen herdenken bij het oorlogsmonument


Het oorlogsmonument werd opgericht ter nagedachtenis van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) en is ontworpen door de Amstelveense beeldhouwer Theo Bennes in zijn classicistische periode. Informatie over Bennes is te lezen in de biografie van de kunstenaar. De presentator van de herdenking was welzijnswerker Hugo van der Kooij.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Varvara Denisova de Kinderburgemeester van Amstelveen bereidt zich voor op haar toespraak


Toespraak en het gedicht van Varvara Denisova, de Kinderburgemeester van Amstelveen:

De Tweede Wereldoorlog was één van de slechtste dingen die in de twintigste eeuw is gebeurd. Veel mensen zijn gestorven, veel families hebben leden verloren. Kinderen en hun ouders waren van elkaar voor altijd gescheiden. Daar zullen we een les van nemen en zorgen dat het nooit meer gebeurd. Zullen we met hoop naar de toekomst kijken en samen ervoor zorgen, dat zulke vreselijke dingen nooit meer gebeuren?!

De pijn in hun ogen
Verdriet in hun hoofd
Verraden, verloren en zelfs vermoord
Maar nu zijn we bevrijd, bevrijd op 5 mei
Dat moeten we vieren, met jou en met mij
Nooit meer oorlog, wees blij met je vrijheid
Laat je stem horen voor een nieuwe tijd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Omran Baikari leerling van Scholengemeenschap Panta Rhei leest een gedicht voor


Omran Baikari scholier van de Pantha Rei Scholengemeenschap Amstelveen las het gedicht 'Laten we denken…' voor, geschreven door de zestienjarige Marijn Sterre Huijers:

Zullen we samen nadenken?
Terugdenken aan de dingen uit een andere tijd
Zolang we nog herdenken,
raakt dit nog niet kwijt. 

Zullen we samen herinneren?
Bedenken hoe het verleden onze toekomst bepaalt.
Het altijd blijven proberen,
ook als we zijn verdwaald. 

Zullen we samen niet vergeten?
Niet meer wegdenken wat er is gebeurd.
Maar leren beseffen te weten,
tot ons verleden verkleurt. 

Laten wij samen denken, leven in de stilte.
Laten we naar elkaar luisteren, leven met onze tranen.
Laten we samen hopen, dat wij hier altijd stil bij blijven staan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Matthijs den Hollander stadsdichter van Amstelveen draagt zijn gedicht voor


Het begon in mei. Een dag als deze.
Bloesem, groen. Zon straalt op
warme huid en land van dijk, duin, gras,
waar overal vogels onzichtbaar zingen
en stenen nagloeien van de hitte der dag,
op dat uur U, dat begon in mei.

Wie waren zij, om juist in dit seizoen
het lenteland te verduisteren,
met wolken stof en vuur?
Zij. Pionnen aan de leiband van een zinloos
schrikbewind dat begon in mei.

Voor hen die vielen geen bomen meer,
geen avondzon, jasmijn, geen wijn,
geen blonde krullen in het ochtendlicht,
geen pleinen, geen fonteinen,
herfst of zee of rif, geen wind
aan kade bij volle zon,

niet jouw ogen,
je armen om je kind
je lach, je liefde zo snel als licht.

Van dierbare levens 
rest herinnering, een jas, een ring,
zwartwit portret van kind,
de laatste blik op het netvlies

en dit moment,
van vogels, wind 
en stilte.

Na de inleiding kwam burgemeester Bas Eenhoorn naar het podium en sprak de aanwezigen toe:
'Bijna 80 jaar geleden werd Nederland overrompeld door de nazi's en als wij bij elkaar zijn om te gedenken en te herdenken, dan is dat ook om stil te staan bij degenen die verzet pleegden tegen de nazi's die ons hadden overvallen. Dat verzet kwam niet zomaar. Direct in het begin van de bezetting was er een klein groepje van 18 mensen die elkaar kenden in de buurt van Rotterdam en die een soort van verzet begonnen. Spontaan, onmiddellijk, wij accepteren het niet dat de vrijheid zo wordt teniet gedaan en zo wordt kapotgemaakt. De vrijheid die je eigenlijk zou willen doorgeven aan iedereen, maar dat kan niet meer en wij met z’n 18-en wij beginnen dat verzet.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen spreekt de mensen toe


Een bijna hopeloze zaak, zij noemden zich de Geuzen en op 13 maart 1941 werden ze allemaal gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. Ze waren wel de eersten, in een prachtig gedicht: 'Lied der achttien dooden' van Jan Campert die zelf ook in het verzet zat. In het eerste couplet werd aangegeven, waar het eigenlijk om draaide als het om het verzet ging.

Een cel is maar twee meter lang
en nauw twee meter breed,
wel kleiner nog is het stuk grond,
dat ik nu nog niet weet,
maar waar ik naamloos rusten zal,
mijn makkers bovendien,
wij waren achttien in getal,
geen zal den avond zien.

Als er geen mensen zijn die in verzet komen, dan is het heel slecht gesteld met onze vrijheid. Want immers meer dan de bevolking van Amstelveen, de 100.000 Joodse Nederlanders, werden vermoord en het verzet daartegen kwam ook maar langzaam op gang. Daar had je mensen die dapper voor de Joodse medemens opkwamen. Maar je had er ook, dat kunnen we achteraf makkelijk zeggen, die de deur gesloten hielden, die geen schuilplaats konden bieden, of wilden bieden. Wij denken en herdenken de mensen die in dat verzet zijn omgekomen. De mensen die zo dapper waren om voor de vrijheid van anderen te staan en tegen discriminatie op konden staan en op wilden staan. Er waren velen die langzamerhand dat verzet gingen volgen, in de pers, de illegale pers, de landelijke knokploegen, langzamerhand begon het en men ging met z’n allen sterk tegen de nazi’s in. Velen heeft dat het leven gekost en daarom gedenken en herdenken wij.

Nu vandaag 2018, is het opnieuw nodig om ons te verzetten, verzetten tegen discriminatie, verzetten tegen radicalisering, maar vooral verzet tegen het antisemitisme, dat overal weer opkomt, dat stiekem weer in de maatschappij kruipt. En wij met z’n allen, zoals wij hier staan in Amstelveen, op deze plek, waar wij gedenken en herdenken, wij moeten met z’n allen ons verzetten tegen dat verschrikkelijke, dat anderen om hun ras, geloof, om hun menszijn, discrimineren. Wij mogen dat niet accepteren, niemand, niet in Amstelveen, niet in de hele wereld. Wij horen ons daartegen te verzetten, zoals de 18 Geuzen dat deden, al in 1940.' – aldus burgemeester Eenhoorn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Trompettist Nico Schimmel, dirigent van het Harmonie Orkest Amstelveen blaast de 'Last Post' op een klaroen. Deze klaroen was van een infanterist hoornblazer, die hij bij de verdediging van de Slag om de Grebbeberg op 10 mei 1940 gebruikte, toen het Duitse leger Nederland bezette


Na de toespraken blies Nico Schimmel dirigent van het Harmonie Orkest Amstelveen de 'Last Post' en na twee minuten stilte konden de aanwezigen het 1ste en 2de couplet van het volkslied Wilhelmus zingen en daarna volgde de ceremoniële kranslegging voor het oorlogsmonument.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De heer J.H.C. Barlag, lid van de Wapenbroeders afdeling Amstelland salueert tijdens de herdenking


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het Harmonie Orkest Amstelveen speelt stijlvolle muziek tijdens de ceremonie


Als eerste kransleggers waren namens de gemeente Amstelveen de burgemeester de heer Bas Eenhoorn en Varvara Denisova de Kinderburgemeester, namens de Stichting Amstelveen Oranje de heer Frank Kuyper en mevrouw Sandra van Engelen, namens de Joodse gemeenschap rabbijn Hans Groenewoudt en zijn dochter, namens de stichting Herdenking gevallen en slachtoffers in Nederlands Indië mevrouw C.M. Dumasy-Kamperman en de heer Clemens Bouwens, namens de Wapenbroeders afdeling Amstelland, de dames Loes van Solt en Conchita Willems, namens het Apostolisch Genootschap de heer Melle Middel en Liva Chocolaad, namens scholengemeenschap Panta Rhei de dames Dewi Bouws en Omran Baikari, atleten van Atletiekverenging de Startbaan en dat volgde vervolgens het defilé van de burgers van Amstelveen.


Beleef de herdenking mee en bekijk de video


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Kinderburgemeester Varvara Denisova en Burgemeester Bas Eenhoorn na hun kranslegging bij het oorlogsmonument


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Namens de Stichting Amstelveen Oranje leggen mevrouw Sandra van Engelen en de heer Frank Kuyper een krans


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Rabbijn Hans Groenewoudt en zijn dochter leggen een bloemstuk op de treden van het oorlogsmonument


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De Amstelveense burgers volgen massaal de herdenking


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Namens de stichting Herdenking gevallen en slachtoffers in Nederlands Indië leggen
mevrouw C.M. Dumasy-Kamperman en de heer Clemens Bouwens een kransFoto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Namens de Wapenbroeders afdeling Amstelland, plaatsen de dames Loes van Solt en Conchita Willems een krans


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Melle Middel en Liva Chocolaad plaatsen samen een bloemstuk bij het oorlogsmonument


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Atleten voor het monument. Ook dit jaar zullen atleten van Atletiekvereniging Startbaan het bevrijdingsvuur in de nacht van 4 op 5 mei ophalen in Wageningen. De atleten lopen vervolgens in estafettevorm met het vuur naar Amstelveen. Een tocht over 90 kilometer. De bevrijdingsvlam wordt op zaterdag 5 mei 2018 rond 12.00 uur officieel overhandigd aan de burgemeester van Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Na de officiële kranslegging komt een defilé op de gang met burgers van Amstelveen,
die ook een bloem van de herinnering kunnen plaatsen bij het monument


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De aanwezige politiemensen gaan ook een bloem bij het monument plaatsen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het oorlogsmonument van Amstelveen aan de Amsterdamseweg na de 73ste herdenking


De aanwezige kinderen kregen een witte roos aangereikt door scouts van de Radboud-groep om deze vervolgens in de vazen bij het monument te steken. Na het defilé was er gelegenheid om een kopje koffie, thee of frisdrank te drinken in het nabijgelegen wijkcentrum Pluspunt en wat bij te praten. De herdenking was weer een goed georganiseerd evenement door de bestuursleden van Stichting Amstelveen Oranje, waarvoor de vele Amstelveners hen zeer erkentelijk zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.