Bijgewerkt: 21 februari 2024

De Amstel porselein collectie van Amstelveen is getaxeerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb
19-08-2021

Amstel porselein maakt een groot onderdeel uit van de kunstcollectie van de gemeente Amstelveen. In het kader van een inventarisatie van de gehele kunstcollectie is het porselein uit de 18de eeuw op 17 augustus 2021 in Museum Weesp getaxeerd door taxateur Joseph Estié, ook bekend van het programma Tussen Kunst & Kitsch.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Taxateur Joseph Estié is gespecialiseerd in Delfts en Europees porselein en aardewerk, zilver en meubelen tijdens de taxatie van de Amstel porselein collectie in Weesp. Naast hem staat Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur op 17 augustus 2021 en volgt de uitleg van de taxateur


Het hoogwaardige Amstel porselein is afkomstig van de gemeente Amstelveen! Toen het historisch archief in 2004 naar het Stadsarchief Amsterdam werd afgevoerd, bleek dat de dure porseleincollectie geen goede huisvesting had. In 2006 werd besloten om de gehele collectie naar het Gemeentemuseum Weesp te brengen, waar de schalen en koffiekannetjes in het prachtig gerestaureerde gebouw een goede en sfeervolle plaats kregen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Cilindervormige theepot met deksel en verguld eikeltje
Meerkleurige decoratie van weidelandschap met figuren en vee, strooibloempjes en vergulde randen


De collectie Amstel porselein is zo’n 20 jaar geleden verhuisd van het raadhuis naar Museum Weesp dat een vaste tentoonstelling heeft met Weesper en Loosdrechts porselein. Het gemeentemuseum heeft de 160 keramieken stukken in langdurig bruikleen gekregen. Tegenwoordig ligt het grotendeels opgeslagen in het depot. De gemeente wil haar kunstcollectie echter juist aan Amstelveen laten zien.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Bertram Philip Sigismund Albrecht des HRR Rijksgraaf Van Gronsveld Diepenbroick Impel (1715-1772). Het portret is geschilderd door G. J. J. de Spinny in 1759


'Wij zijn op dit moment bezig met het inventariseren van de gehele gemeentelijke kunstcollectie om een beter beeld te krijgen van wat wij in ons bezit hebben. Ons doel is om onze kunstwerken vrij toegankelijk te maken voor het grote publiek, zowel digitaal als fysiek. We bekijken daarom of we dit najaar of volgend voorjaar een tentoonstelling kunnen inrichten met een deel van onze kunstcollectie. Een van de parels is het Amstel porselein, maar natuurlijk ook bijzondere schilderijen zoals van Karel Appel en Corneille' -zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Schotel met decoratie van een man met schep en schaap in een landschap, met gouden bies langs de rand. De schotel is wat vorm en decoratie betreft van mindere kwaliteit en stamt uit de latere periode (Nieuwer-Amstel)


Taxateur Joseph Estié heeft een dag gewerkt aan het taxeren van het porseleincollectie. Hij is onder de indruk van de verzameling en met name van een aantal bijzondere museumwaardige stukken, waaronder een ijsvaas met twee bijbehorende kastanjevazen, een terrine en een beeldje van een vrouw waarnaar hij verder onderzoek wil doen met een team experts. 'Degene die deze collectie heeft aangeschaft in opdracht van de gemeente - ik schat net na de oorlog - heeft goed werk verricht. Een aantal serviezen is nog compleet en er zitten bijzondere exemplaren tussen' - zegt Estié. De gemeente ontvangt binnenkort een taxatierapport met de waarde van de collectie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Kopje met figuur en rivierlandschap schilderij in lila


Het eerste Nederlandse porselein werd in 1759 in Weesp gemaakt in een voormalige jeneverstokerij. Door buitenlandse concurrentie ging de fabriek 10 jaar later failliet. De inboedel werd verkocht en de productie verplaatst naar Loosdrecht. Toen ook die fabriek het niet redde, is er nog enige tijd in Ouder-Amstel en later in Nieuwer-Amstel porselein gemaakt. In 1814 werd de productie definitief gestaakt. Door de korte productieperiode is Hollands porselein zeer zeldzaam.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Koffiekan met rivierlandschap


Op dit moment is de gemeente bezig met het inventariseren en registreren van de gehele kunstcollectie. De kunstwerken die liggen opgeslagen in het depot van het Cobra Museum, waaronder schilderijen van Karel Appel, zijn eerder dit jaar getaxeerd. De kunst die de gemeente zelf in depot heeft, is inmiddels ook grotendeels beoordeeld. Naar verwachting is de taxatie eind september voltooid. De werken worden geregistreerd in een nieuw collectiebeheersysteem die op termijn de mogelijkheid biedt om de kunstcollectie digitaal te ontsluiten. Lees meer over het Amstel porseleinAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.