Bijgewerkt: 18 mei 2024

De Amstelveenpas 2.0 in de praktijk

Nieuws ->

Bron: Vrijwilligersraad Minima Amstelveen
23-11-2016

Na onze inzending over de Amstelveenpas 2.0, waarin werd geschetst, dat deze Amstelveenpas eerder het karakter van een commerciële kortingskaart heeft, is deze door iemand in een minimumsituatie getest. Voor een verjaardagsfeestje werd met acht kinderen naar Chimpie Champ gegaan, een overdekte speeljungle voor actieve kinderen van 1 tot en met 12 jaar. Volgens de website van de Amstelveenpas (www.amstelveenpas.nl) per 11 november 2016 ontvangen houders van de Aalsmeerpas, of de Amstelveenpas op vertoon van de pas 15% korting op het totale transactiebedrag. Echter, een ervaring van een Amstelveenpas leert, dat zij geen korting kreeg op het totale transactiebedrag, maar alleen over de entreeprijs voor Amstelveenpashouders.

Per 17 november 2016 staat op de bovengenoemde website: “houders van de Aalsmeerpas, of de Amstelveenpas ontvangen op vertoon van de pas 15% korting op de entreeprijs”. Dit is met 8 kinderen, waarvan 1 in het bezit van de Amstelveenpas een groot verschil ten opzichte van de tekst op www.amstelveenpas.nl per 11 november 2016. De gemeente Amstelveen heeft laten weten niets te kunnen doen. Zo is een kinderverjaardag voor de betreffende Amstelveenpashouder uitgelopen op een financiële tegenvaller. Wij betreuren het, dat de gemeente Amstelveen en Chimpie Champ tijdens de wedstrijd de regels veranderen in het nadeel van mensen in een minimumsituatie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Maaike Veeningen (D66) wethouder van Werk en Inkomen overhandigt de nieuwe Amstelveenpassen aan mevrouw E. Timmerman en mevrouw S. Eneyew op donderdagmiddag 29 september 2016 bij de Hema in het Stadshart Amstelveen


Een ander voorbeeld is, dat op de site van de Amstelveenpas te lezen is, dat Amstelveenpashouders bij Saltium in Amstelveen bij aanschaf van een 5 sessie strippenkaart (á 120 euro) 2 gratis sessies ontvangen, bij een 10 sessie strippenkaart (á 200 euro) worden 3 gratis sessies ontvangen en bij een 20 sessie strippenkaart (á 320 euro) worden 6 gratis sessies ontvangen. Volgens de website van de Amstelveenpas is halotherapie geschikt voor jong en oud en helpt bij aandoeningen met betrekking tot ademhalingsstoornissen (zoals astma, COPD, hooikoorts ed. ) en huidproblemen (zoals eczeem, psoriasis ed.).

Wetenschappelijk gezien is het bewijs van voorstaande nog niet geleverd. Mocht dit wel zo zijn, dan zouden behandelend specialisten mensen met klachten in ons beeld onmiddellijk doorverwijzen naar halotherapie. Daarentegen worden behandelingen wel vergoed door verzekeraars volgens www.zorgwijzer.nl. Zo vergoedt de verzekering Zorg en Zekerheid 50% van de kosten tot een bedrag van € 250 euro per jaar. Dit lijkt net iets voordeliger dan via de verzekering Zorg en Zekerheid bij eenmalig gebruik van een 5 sessie strippenkaart. Los van de wetenschappelijke context is via Facebook terug te vinden, dat VITA Amstelveen in de locatie van Saltium vergadert.

Wij vinden de geschetste situatie bij Chimpie Champ en Saltium in Amstelveen veelzeggende voorbeelden van de commercie van de Amstelveenpas 2.0. Daarom blijven wij pleiten voor een Amstelveenpas, waarbij de ambtenaren van de gemeente Amstelveen samen met een vertegenwoordiging van mensen in een minimumsituatie op basis van diverse leefsituaties, leeftijden en behoeften bekijkt aan welke activiteiten er behoefte is. Oftewel er wordt niet voor de minima besloten, maar mede door de minima. Wij zijn ervan overtuigd, dat er dan met hetzelfde budget en inzet een product neergezet kan worden, dat beter aansluit bij de behoeften van mensen in een minimumsituatie.

Graag willen wij de gemeente Amstelveen uitnodigen om ons met onze ervaringsdeskundigheid en ons netwerk mee te laten denken bij het verbeteren van de Amstelveenpas 2.0!

VMA Vrijwilligersraad Minima Amstelveen (voorheen PMA)


Update 25 november 2016: Feiten m.b.t. artikel over Amstelveenpas door VMA

Maaike Veeningen (D66) wethouder Werk en Inkomen reageert op het ingezonden artikel van de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen op 23 november 2016:

De Amstelveenpas is bedoeld voor minima en hun kinderen. Chimpie Champ geeft alleen korting op entree van de pashouder zelf. Dit stond verkeerd op de website en dit is inmiddels aangepast. Er is een casus bekend, waarbij een Amstelveenpashouder een kinderfeestje bij Chimpie Champ had geboekt in de veronderstelling korting t\e krijgen op het hele bedrag (n.a.v. informatie op de website). De betreffende pashouder is door Groupcard gecompenseerd (omdat zij de afspraak met Chimpie Champ verkeerd op de website hadden gezet). Er is dus geen sprake van een financiële tegenvaller voor deze Amstelveenpashouder.

Ten aanzien van de aanbieder Saltium: Iedereen (ook minima) zijn zelf verantwoordelijk, of zij willen deelnemen aan een activiteit. Zij kunnen deze keuze zelf maken. Het is mogelijk, dat de zorgverzekering deze therapie ook (gedeeltelijk) vergoed.  Een zorgverzekering is een ander product dan de pas. Voor een zorgverzekering wordt premie betaald.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.