Bijgewerkt: 2 maart 2024

De Amstelveense bevolking groeide naar 94.435 inwoners

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-02-2023

Op 1 januari 2023 telde Amstelveen 94.435 inwoners. Dat is ruim 2.000 inwoners meer dan het jaar daarvoor. Deze groei is voor een deel te verklaren door de komst van bijna 700 vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast zijn enkele grote woningbouwprojecten voltooid. Naar verwachting blijft het aantal inwoners groeien. Ook komende jaren worden nieuwe woningbouwprojecten gerealiseerd.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2023)

De afgelopen 78 jaar is de Amstelveense bevolking gegroeid van 19.856 in 1945 tot 94.435 inwoners in 2023. De komst van de Oekraïners betekende onverwachte groei, maar de prognoses voorzien ook verdere groei, met name in het zuiden van Amstelveen. Daar worden de komende jaren nog veel woningbouwprojecten gerealiseerd

Op dit moment telt Amstelveen ongeveer 22.000 inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond. Dat is 23% van de bevolking. Met 142 verschillende nationaliteiten wordt de bevolkingssamenstelling steeds diverser. Veruit de meeste niet-Nederlandse inwoners zijn Indiërs, gevolgd door Japanners. Aziaten zijn sowieso de grootste groep niet-Nederlandse Amstelveners (10.800). De ongeveer 9.000 Europese inwoners zijn overwegend mensen uit EU-landen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2023)

Bevolking van Amstelveen naar leeftijdsklasse en geslacht, 1 januari 2023

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2023)

Bevolking van Amstelveen naar nationaliteit (alleen de expats), 1 januari 2023

Lagere gemiddelde leeftijd. In Amstelveen wonen al jaren iets meer vrouwen dan mannen. Op 1 januari 2023 telde Amstelveen 18 inwoners van 100 jaar of ouder, de oudste persoon was 106 jaar oud. Echter ligt de gemiddelde leeftijd in Amstelveen met 40,9 jaar lager dan het landelijke gemiddelde van 42,4 jaar. De Amstelveense bevolking groeide tussen 1945 en 2023 met 75.000 personen. De bevolkingscijfers zijn te vinden op: Amstelveen in cijfersAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.