Bijgewerkt: 17 mei 2024

De Amstelzijde wordt heringericht

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
23-06-2011

De gemeente Amstelveen bereidt samen met de provincie Noord-Holland en Waternet een herinrichting voor van de gemeentelijke kade langs de Amstel aan de Amstelzijde.

Het plan (nummer 1 van drie scenario's) voorziet onder meer in het oplossen van de parkeeroverlast, waar zowel bewoners als horeca ondernemers last van hebben. Er ontstaan gevaarlijke situaties bij het oversteken en bezoekers van de restaurants parkeren vaak op plaatsen voor vergunninghouders, zowel aan de Amstelzijde als aan de overzijde van de brug in Ouderkerk.

amstelzijde  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De restaurants op een rij: 't Deurtje, Loetje en Paardenburg aan de Amstelzijde


Personeel van de restaurants kan maar moeilijk een parkeerplek vinden, terwijl valet parking en bevoorradingsverkeer zorgen voor opstoppingen. Om deze problemen op te lossen, wil de gemeente de parkeerruimte voor bezoekers concentreren achter de lintbebouwing en daar ook een nieuwe bevoorradingsweg aanleggen.

Verder is het idee de huidige parkeerplaatsen voor vergunninghouders op de kade naar elders te verplaatsen en het particuliere parkeerterrein aan de Oranjebaan te vergroten. Het beheer van dit laatste terrein zou in handen van de gemeente kunnen komen. Dat leidt tot lagere tarieven, waardoor parkeren hier aantrekkelijker wordt. Op de Amstelzijde blijft zo alleen parkeerruimte over voor invaliden.

amstelzijde  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De gemeentelijke parkeerplaatsen zijn zeer beperkt aan de Amstelzijde, maar ze zijn een stuk goedkoper, dan op de commerciële parkeerplaats, waar 7 euro kost het parkeren per auto


Door dit alles ontstaat meer ruimte aan de voorkant, waar bestaande terrassen zorgen voor een rommelige en deels illegale situatie. Sommige terrassen ontnemen het zicht op de Amstel en verminderen de mogelijkheden voor de pleziervaart om aan de kade af te meren.


Grotere kaart weergeven De achterkant van Amstelzijde, waar de gemeente de parkeerruimte voor de restaurantbezoekers wil verruimen

De gemeente wil het wegprofiel verschuiven, zodat er voor de terrassen een nieuwe indeling kan komen en er zelfs ruimte ontstaat voor uitbreiding. Langs de oever komt een wandelsteiger, waardoor langs de volle lengte van de kade kan worden gewandeld en afgemeerd. Verder wordt de te krappe en slecht bevallende fietsenstalling aangepakt.

Een ander probleem is de geluidsoverlast die bewoners ondervinden van de horeca. Uitbreiding van terrassen kan meer lawaai geven, maar de gemeente stelt voor deze een uur vroeger te sluiten, om elf uur 's avonds in plaats van om middernacht.

Tevens moet het aantal incidentele festiviteiten per horeca onderneming omlaag van 12 naar 3 per jaar. De gemeente legt de plannen nu eerst voor aan horeca en bewoners. Overigens wil de gemeente wel, dat de horeca meebetaalt aan de herinrichting.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.