Bijgewerkt: 5 maart 2024

De Big Brother Awards 2018 zijn bekendgemaakt

Nieuws -> Informatief

Bron: Bits of Freedom
23-01-2019

De Big Brother Awards 2018 zijn dinsdagavond 22 januari 2019 in het debatcentrum de Rode Hoed in Amsterdam toegekend aan minister Hugo de Jonge (VWS) en de Kamer van Koophandel. De zorgbewindsman kreeg de Expertprijs vanwege zijn wetsvoorstel ter bestrijding van fraude in de zorg, dat volgens artsen het medisch beroepsgeheim ernstig aantast. De Kamer van Koophandel werd met de ‘prijs’ berispt voor het ongevraagd doorverkopen van contactgegevens van zelfstandigen. Kirsten Fiedler ontving de Felipe Rodriguez Award als dankbetuiging voor haar inzet voor internetvrijheid.

In zijn openingsspeech wees Bits of Freedom-directeur Hans de Zwart op de kloof tussen de modellen van de werkelijkheid die met behulp van data worden gemaakt, en de werkelijkheid zelf. 'Er zit een kloof tussen wat het learning analytics systeem bijhoudt over studenten en de daadwerkelijke student. De data die er in de verschillende zorgsystemen zitten geven nooit een volledig beeld van een patiënt. En ook de meetdata over werknemers zegt niet veel over hoe die hun werk doen. Naarmate we steeds vaker geautomatiseerde beslissingen nemen op basis van de systeemwerkelijkheid in plaats van op basis van het individu, en naarmate die beslissingen steeds verder worden geautomatiseerd, wordt de kans groter dat we in die kloof vallen. Te beginnen met de mensen die in deze samenleving al een zwakkere positie innemen.'

Foto Amstelveen
(Foto Jeroen Mooijman - 2019)

Liv van der Veen (l), Hoofd Beleid en Juridische Zaken van de KvK ontvangt de Publieksprijs van de Big Brother Awards 2018


Hans sloot zijn speech af met kritische woorden voor het besluit van KPN om ‘het merk’ XS4ALL de nek om te draaien. 'Het zou doodzonde zijn als de mensen, techniek en idealen van XS4ALL verloren zouden gaan.' Het zal niemand verbazen dat er bijval uit de zaal kwam toen hij zijn irritatie hierover uitsprak.

Publieksprijs. De eerste Award van de avond was de Publieksprijs. Hiervoor waren drie kandidaten boven komen drijven. De Belastingdienst werd genomineerd wegens onder meer het verspreiden van BSN-nummers van ondernemers, waardoor zij kwetsbaarder werden voor identiteitsfraude. Facebook werd door het publiek aangedragen naar aanleiding van het Cambridge Analytica-schandaal en het misbruiken van telefoonnummers die het had opgevraagd onder het mom van extra beveiliging. De Kamer van Koophandel omdat het contactgegevens van zzp’ers ongevraagd doorverkocht aan bedrijven die de kleine ondernemers om de haverklap benaderden, vaak ook op hun thuisadres. De winnaar met 39% van de stemmen bleek de Kamer van Koophandel. Lees verder: Big Brother Awards 2018: de uitdagingen van data

Bits of Freedom is een onafhankelijke Nederlandse stichting voor digitale rechten, die zich richt op privacy en communicatievrijheid in het digitale tijdperk. De stichting beschermt het recht op privacy en het recht op communicatievrijheid in Nederland. Bits of Freedom is in 2000 van start gegaan en heeft tussen 2006 en augustus 2009 een breuk gehad door gebrek aan financiering. Op 14 augustus 2009 zette Bits of Freedom haar activiteiten voort met financiering door de Stichting Internet4All.

Bits of Freedom organiseert de Nederlandse versie van de Big Brother Awards, initieerde Europese samenwerking tussen digitale rechtenbewaking stichtingen in European Digital Rights (EDRI) en verzamelt informatie over datalekken in Nederland om het bewustzijn te vergroten van de potentiële gevaren van het verzamelen van gegevens.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.