Bijgewerkt: 27 mei 2024

De Bosrandbrug wordt een jaar lang afgesloten

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
03-08-2011

De Bosrandbrug en naastgelegen fietsbrug over de Ringvaart sluit de provincie Noord-Holland geheel af voor (brom)fiets- en autoverkeer vanaf 5 september 2011. De afsluiting is noodzakelijk in verband met de vervanging van de Bosrandbrug. De werkzaamheden duren tot medio september 2012. Voor al het verkeer geldt in die periode een alternatieve route. Het verkeer moet hierbij rekening houden met vertraging.

De Bosrandbrug nadert het einde van zijn levenscyclus en is in zijn huidige vorm te licht voor het moderne en zwaardere verkeer. De brug en de naastgelegen fietsbrug worden geheel vervangen en de nieuwe brug krijgt vijf rijstroken en een fietspad.

Bosrandbrug Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

De Bosrandbrug bij Schiphool-Oost


Alternatieve route voor auto- en vrachtverkeer

Het auto- en vrachtverkeer dat vanuit Aalsmeer de A9 wil bereiken, wordt geadviseerd via de Beneluxbaan naar de A9 te rijden. Verkeer dat vanaf de Fokkerweg Amstelveen wil bereiken, wordt eveneens geadviseerd om via de A9 om te rijden. Deze alternatieve routes worden weergegeven in de bijlage of zijn te downloaden op de site www.n201.info , werk in uitvoering ‘Aansluiting A9’.

Omleidingroute (brom)fietsverkeer

Het brom- en fietsverkeer langs de Fokkerweg/Schipholdijk is vanaf 5 september 2011 tot medio september 2012 vanaf zo’n 100 meter vóór de Bosrandbrug tot aan de rotonde Schipholdijk niet meer mogelijk. (Brom)fietsers wordt geadviseerd gebruik te maken van een tijdelijke veerpont en via het Amsterdamse Bos te rijden.

Deze pont vaart in eerste instantie 24 uur per dag, 7 dagen per week. De dienstregeling wordt na 1 maand geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De omleidingroute voor (brom)fietsers wordt weergegeven in de bijlage of is te downloaden op de site www.n201.info, werk in uitvoering ‘Aansluiting A9’.


Grotere kaart weergeven De Bosrandbrug is geopend en een vrachtschip vaart snel door

Opening Schipholdraaibrug

Sinds half maart 2011 wordt een fietstunnel gebouwd onder de Schipholdraaibrug, waardoor de brug afgesloten is voor al het verkeer. Vanwege de komende werkzaamheden aan de Bosrandbrug wordt op 19 augustus de Schipholdraaibrug weer vrijgegeven voor (brom)fietsers en op 26 augustus voor het autoverkeer. De fietstunnel wordt afgebouwd na gereedkomen van de Bosrandbrug, medio september 2012.

Informatiedag

Op dinsdag 30 augustus 2011 organiseert de provincie Noord-Holland een inloopmiddag en –avond. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen dan uitgebreide informatie krijgen over de werkzaamheden aan de Bosrandbrug en de nieuwe aansluiting op de A9. De inlooptijden zijn van 16:00 uur en 18:00 uur en tussen 19:00 uur en 20:30 uur in Dorint Hotel Amsterdam Airport, Stationsplein 951 ZW te Schiphol-Oost. Diverse medewerkers van de provincie zullen hier aanwezig zijn om met behulp van beeld- en kaartmateriaal de vragen te beantwoorden.

N201+

De provincie heeft besloten om de werkzaamheden aan de Bosrandbrug gelijkertijd met de werkzaamheden van de nieuwe aansluiting op de A9 uit te voeren. Dit beperkt de duur van de overlast. De provincie Noord-Holland realiseert de vernieuwing van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en Amstelhoek.

De aansluiting op de A9 en de werkzaamheden voor de nieuwe fietstunnel onder de Schipholdraaibrug maken onderdeel uit van de nieuwe N201. De nieuwe N201 verbetert de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied en levert een bijdrage aan het versterken van de economische kracht van de regio. Eind 2012 moet de nieuwe weg klaar zijn. Voor meer informatie over de N201 of voor artist impressions en animatiefilms kunt u terecht op www.N201.info

Bijlagen: Afsluiting Bosrandbrug kaart omleiding voor auto's (pdf - 393,94 kb) Afsluiting Bosrandbrug kaart omleiding voor fietsers (pdf - 151,87 kb)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.