Bijgewerkt: 14 juni 2024

De CO2-uitstoot was in het derde kwartaal 4,5 % lager in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
10-12-2020

De CO2-uitstoot door Nederlandse economische activiteiten was in het derde kwartaal 4,5 % lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Volgens de eerste berekening kromp het bruto binnenlands product (bbp) in dezelfde periode met 2,5 %. Ook in de eerste twee kwartalen van 2020 lagen de emissies lager dan een jaar eerder. De impact van de coronacrisis op de CO2-uitstoot is ook in het derde kwartaal duidelijk zichtbaar.

Zo was de CO2-uitstoot van de transportsector ruim 40 % lager dan een jaar eerder. De elektriciteitsbedrijven hebben echter, door een hogere elektriciteitsproductie, bijna 9 % meer uitgestoten. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwe kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot. Het derde kwartaal van 2020 was zachter dan dat van 2019. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot in het derde kwartaal 5,7 % lager dan een jaar eerder.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2020)

Bijdrage CO2-uitstoot naar bedrijfstak en huishoudens in het derde kwartaal van 2020


CO2-uitstoot transportsector fors lager. De transportsector heeft in het derde kwartaal ruim 40 % minder CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook de toegevoegde waarde van de sector was fors lager. De CO2-uitstoot van de luchtvaart was in het derde kwartaal ruim 67 % lager dan een jaar eerder. Het aantal luchtvaartpassagiers nam na de versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus in het derde kwartaal toe ten opzichte van eerdere maanden, maar was desalniettemin nog fors lager dan een jaar eerder. Ook het wegvervoer heeft minder CO2 uitgestoten door de coronacrisis. Het aandeel van de transportsector in de totale uitstoot was ruim 9 %.

Landbouw en industrie stoten minder CO2 uit. In het derde kwartaal was de CO2-uitstoot door het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid ruim 4 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Binnen de industrie laten de bedrijfstakken een wisselend beeld zien. De emissies daalden in de aardolie-industrie en de basismetaalindustrie, maar stegen in de chemische industrie en de overige industrie. Dit cluster was in het derde kwartaal van 2020 goed voor 27 % van de totale uitstoot.

Ook CO2-uitstoot huishoudens lager. De CO2-uitstoot van huishoudens was 1,3 % lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vanwege de covid-19-uitbraak riep het kabinet op om zoveel mogelijk thuis te blijven en indien mogelijk thuis te werken. Hierdoor namen vooral de emissies door autogebruik af. Huishoudens verstookten wel meer aardgas voor verwarming van woningen. In het derde kwartaal bedroeg de CO2-uitstoot van huishoudens ruim 15 % van het totaal. De CO2-uitstoot van de overige dienstverlening lag echter bijna 3 % hoger dan in het derde kwartaal 2019. Het aandeel van deze sector in de totale CO2-uitstoot is ruim 10 %.

Hogere CO2-uitstoot energiebedrijven. In het derde kwartaal van 2020 was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer bijna 9 % hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De netto elektriciteitsproductie was hoger dan vorig jaar, onder andere doordat de export van elektriciteit groeide en de import kromp. De energiebedrijven waren in het derde kwartaal goed voor ruim 37 % van de totale uitstoot.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.